Fyra län i norr blir en kraftfull region

De fyra nordliga länen blir en region enligt förslaget som Indelningskommittén presenterade idag.  

– En kraftfull region i norra Sverige är viktig för framtiden när det gäller jobben, kommunikationerna, tillväxten och näringslivets utveckling, samt självklart för hälso- och sjukvården, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland och riksdagsledamot (S).

– Det riktigt positiva är att vi kan lägga frågetecknen kring den framtida regionala organisationen bakom oss och istället koncentrerar oss på hur vi åstadkommer jobb, tillväxt och tar vara på kraften i Sveriges norra hälft, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland och riksdagsledamot (S).

– Vi ser att det går bra för Sveriges ekonomi, tillväxt och jobb. Det är nu bra om vi snabbt kan få den nya regionala organisationen på plats för att på bästa sätt ta vara på den positiva utvecklingen här hos oss, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland och riksdagsledamot (S).