Glenn Nordlund (S) välkomnar en nationell VFU-samordnare

-Region Västernorrland har behov av och möjligheter att anställa betydligt fler sjuksköterskor än idag. Tyvärr har inte utbildningen av sjuksköterskor fungerat så bra som vi önskat, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen.

Mittuniversitetet (MIUN) har minskat ner sina utbildningsplatser med hänvisning till att Region Västernorrland inte erbjudit tillräckligt antal VFU-platser.

I Region Västernorrland är det endast ca en tredjedel av sjuksköterskorna som arbetar på en traditionell vårdavdelning med inneliggande patienter. Övriga arbetar i öppenvård, primärvård eller akutvård som ex ambulansverksamheterna.

-När Mittuniversitetet begränsat så att bara de traditionella vårdavdelningarna kommer i fråga för VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) blir det onödigt svårt för regionen att erbjuda tillräckligt många platser för studenterna. När vården har utvecklats har inte utbildningen hängt med, säger Glenn Nordlund (S).

Nu har regeringen utsett en nationell samordnare för VFU-platser som också har som uppdrag att föreslå ändringar om sådana behövs i lagar och förordningar.

-Jag håller med utbildningsminister Anna Ekström om att samarbetet mellan vårdgivare och utbildare måste bli bättre och leda till fler VFU-platser. Därför kommer jag att bjuda in den nationella samordnaren Hans Wiklund för att träffa oss från Region Västernorrland och länets alla kommuner samt Mittuniversitetet för att sätta fart på den nödvändiga omställningen kring VFU-platser i länet. Det är en fråga av stor vikt för hela länet, så jag hoppas vi kan ses redan efter sommaren, säger Glenn Nordlund (S).