Glöm inte vem som gav dig dina rättigheter

Semestertider är tid för återhämtning och kanske även ett uns av reflektion.

Själv är jag på semester och möter många semestrande européer. Nästan alla européer har 20-30 arbetsdagar betald semester.

Jag är stolt och glad att tillhöra den rörelse som genom åren kämpat för semesterrätten. Vi socialdemokrater har tillsammans med den fackliga rörelsen kämpat länge för betald semester, och i dag är det lagstadgat.

Och det finns till och med de som får mer än de 25 betalda dagar som lagstiftningen säger. Man har helt enkelt ett kollektivavtal på arbetsplatsen som möjliggör detta. Men så finns det även grupper som visstidsanställda, timanställda, enmansföretagare med flera som inte har möjlighet eller råd att ta ut någon semester alls.

Utvecklingen som leder till ökade klyftor i ett samhälle och därmed också till osäkerhet på arbetsmarknaden för stora arbetstagargruppen är hotet mot alla förmåner som arbetstagare har.

Kanske ser du det inte som ett aktuellt problem i Sverige. Vi har ju EU:s högsta sysselsättning, ja till och med invandrarkvinnor i Sverige har högre sysselsättning än kvinnor har i stort i resten av Europa.

Men alla dessa förmåner de flesta av oss fortfarande åtnjuter på arbetsmarknaden infördes när det fanns en politisk majoritet i riksdagen som stödde den – och när organiseringsgraden bland arbetare var betydligt högre än i dag.

Redan 2007 lade dåvarande alliansregeringen grund för att minska organiseringsgraden genom att införa en a-kassreform som ledde till att färre anslöt sig till facket. I dag har en del grupper på arbetsmarknaden en så hög a-kasseavgift att de inte har råd att vara med.

Hotell- och restaurang, Handels, Kommunal, Musikernas med flera är förbund där det kostar uppemot fyra gånger mer än det gör att vara ansluten till Akademikernas eller Unionens a-kassor!

När vi införde avdrag för kostnaden för medlemskap i facket tog högerns nya treklöver direkt bort det. Avdragsmöjligheten för medlemskap i en arbetsgivarorganisation däremot finns fortfarande kvar.

Därför är det viktigt att du som har anställningen säkrad inte lämnar a-kassan eller facket utan stannar kvar. Det är en solidaritet som skapar mervärde även för dig.

Förmodligen får du med de hundralappar det kostar dig en större avkastning genom att investera i det samhälle du lever och verkar i, än du skulle få på börsen.

Själv är jag så klart medlem i både facket och a-kassan. En tidigare moderat riksdagskollega förklarade för mig att det var totalt onödigt. Och det kanske det är ur hans synvinkel.

Jag ser det däremot som ett nödvändigt litet bidrag för att skapa ett tryggt samhälle. Annars hade vi haft det som i USA där organiseringsgraden är lika låg som vissa löner – och de som jobbar handel eller restaurang behöver tre jobb för att kunna betala sina räkningar. Dessutom har ingen i USA en enda lagstadgad betald semesterdag.

Jasenko Omanovic