Gratis kollektivtrafik för unga och studenter under somrarna

Klimatförändringarna är vår generations största ödesfråga. Om världens länder inte ställer om blir konsekvenserna för oss alla förödande. I Sverige ser vi tydliga konsekvenser; skyfall som leder till översvämningar, kraftiga värmeböljor och skogsbränder, och långvarig torka som slår ut skördar och leder till uttorkade brunnar och bevattningsförbud. Klimatförändringarna är här och nu – de hotar liv och hälsa och riskerar att skada vår svenska natur.

Vi behöver tillsammans påskynda klimatomställningen utan att någon lämnas efter. En svag ekonomi ska aldrig vara en stoppkloss för den som vill agera klimatsmart. Därför går vi socialdemokrater till val på att alla studenter och gymnasieelever i Region Västernorrland och i resten av landet ska kunna åka regional kollektivtrafik utan avgift under sommarmånaderna.

För många unga i Sverige innebär just sommaren en möjlighet till ett första jobb, egna sommarlovsaktiviteter, och den första känslan av friheten att tjäna sina egna pengar, en frihet som ger otrolig stolthet. 

I det osäkra ekonomiska läget vi befinner oss i kan sommarsysselsättningen begränsas av ens egna, eller familjens, ekonomi. Unga och studenter ska inte behöva tacka nej till jobb, aktiviteter eller till klimatsmart resande för att pengarna inte räcker till. Att fler unga sommarjobbar och deltar i fritidsaktiveter bygger vårt land starkare – det minskar segregationen, ger fler en väg in till arbetsmarknaden och ökar friheten för unga. Med gratis kollektivtrafik kan fler unga resa dit de vill och uppleva den frihet som sommaren faktiskt kan innebära.

Det här är en klassisk socialdemokratisk fråga. Vi ska bära kostnaderna gemensamt och ha en klimatomställning för vanligt folk, med lösningar som fungerar i hela vårt land. Det är en satsning som är bra för Sveriges unga, jobben och för klimatet.

Det ska vara enkelt och billigt att göra klimatsmarta val. Och mer behöver göras. Med vårt nya vallöfte tar vi ytterligare ett steg för en klimatomställning för alla. Arbetet fortsätter med full kraft och riktningen framåt är tydlig. Genom att gå före kan Sverige göra en insats både för klimatet och för tillväxten i vårt land. Så, tillsammans, kan vi göra vårt Sverige bättre.

Emma Fastesson Lindgren, förbundsordförande S-studenter
Anna-Belle Strömberg (S) riksdagsledamot
Sara Nylund (S) vice ordförande Regionstyrelsen