Håll i klimatengagemanget

Runt om i länet har vi sista tiden kunnat se hur medborgare samlas och gemensamt engagerar sig för klimatet och miljön, för sin hälsocentral på orten, för sin arbetsplats på sågen i Östavall, för sina vänner som ska utvisas och för andra saker som rör och berör.

Bland alla dessa känslor som skapas i detta är det ändå så himla glädjande att se att man samlas tillsammans för att påverka, för att hjälpas åt, för att föra fram argument, försöka se möjligheter och hitta lösningar.

Mitt i frågor som berör sitter också ofta vi politiker som ska fatta så kloka och bra beslut som möjligt. Beslut som ska rymmas i budgeten. En påse pengar som ska räcka till allt som man önskar och vill förbättra.

Denna pengapåse räcker ofta inte till allt och då måste man som politiker kompromissa och prioritera.

Vi politiker som valt att engagera oss för att vi tror att det är möjligt att göra samhället bättre än vad det är. Vi som också ska se till helheten och kunna svara på alla frågor. Det är det som är att vara politiker, att vara beredd att ta beslut, att ta ansvar och att svara på alla frågor och följdfrågor.

Som politiker behöver man ibland fatta oerhört tuffa och jobbiga beslut men att vara politiker är också fantastiskt roligt. Att tillsammans i den lokala socialdemokratiska föreningen på byn få vrida och vända på en aktuell fråga eller som för mig nu i riksdagen vara med och stifta nya lagar.

Oavsett om det är hemma i byn eller i riksdagen i Stockholm så engagerar vi oss för ett starkare och mer jämlikt samhälle.

Samtalet med dig, samtalen med medborgare, föreningar, intresseorganisationer, alla besök ute i länet och landet för att få höra om vad du och ni tycker är viktigt, om vad som kan bli bättre och hur vi kannå dit är det som är allra viktigast för mig som förtroendevald politiker. Att mötas och samtala, att möta er medborgare i er vardag.

Jag valde tidigt i min ungdom att engagera mig politiskt för att kunna vara med och påverka, inte bara i en enskild fråga utan i många frågor och inte bara här och nu utan också på lång sikt.

När jag ser orättvisor i samhället så reagerar jag men politiken gör att jag också kan agera mot dessa orättvisor. Genom att vi agerar tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle, ett samhälle som håller ihop istället för att det rivs isär.

Kom med i politiken du också, ta ditt engagemang vidare och samlas, bilda dig och påverka tillsammans med oss. Greppa möjligheten att vara med och tillsammans med andra påverka politiken – både lokalt, regionalt och nationellt. Inte bara här och nu i en fråga som får dig att reagera och agera just nu utan för alla viktiga frågor framåt!

Malin Larsson