Hälso- och sjukvården kräver ansvar, stabilitet och långsiktighet

Den stormiga och tuffa situation som vården befinner sig i har inga snabba enkla lösningar. Det kräver långsiktighet, målmedvetenhet och uthållighet. Invånarna i Västernorrland förtjänar rätt vård i rätt tid. Hela vårdlaget behöver stärkas, där löner och arbetsmiljön måste förbättras och alla yrkesgrupper värderas lika.

Samtidigt ser vi socialdemokrater utmaningarna med bemanningsföretag som dränerar vården på pengar. Pengar som borde gå till att förbättra vården, personalsatsningar och fler öppna vårdplatser.

Vi socialdemokrater har med våra förslag och våra beslut valt att ta ansvar för att både ge personalen förutsättningar för sitt arbete och för den långsiktiga verksamheten och ekonomin.

Det blåser och stormar, men i en storm finns en fast punkt i mitten som är lugn och står stabilt. Vi socialdemokrater har med våra förslag och våra beslut valt att ta ansvar för att både ge personalen förutsättningar för sitt arbete och för den långsiktiga verksamheten och ekonomin.

Våra förslag, likt den senaste lönesatsningen på 91 miljoner kr, bygger på just ansvar. Ansvar för ekonomin i regionen och att inte skapa framtida stormar och utmaningar. Vi står emot andras förslag som skulle innebära onödiga och sorgliga personalnedskärningar eller betungande skattehöjningar.

Vi står upp för lugn och ro för personalen utan onödiga omorganisationer, samtidigt som utvecklingsarbetet fortsätter för att göra skillnad både nu och långsiktigt.

För oss är vården och personalen det viktigaste. Vi socialdemokrater tänker inte ryckas med i någon valfeber med överbudspolitik som inte gynnar någon. Vi tänker fortsätta med långsiktiga, hållbara förslag på ett ansvarsfullt sätt och vi kommer att samtala och föra dialoger med alla som är beredda att göra detsamma.

Vi socialdemokrater kommer alltid stå stadigt när det stormar.

Sara Nylund, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Socialdemokraterna Region Västernorrland

Birgith Johansson, gruppledare Socialdemokraterna Region Västernorrland