Handslag om att fortsätta utreda fördjupad samverkan mellan kommun och landsting

PRESSMEDDELANDE 2016-06-30

Handslag om att fortsätta utreda fördjupad samverkan mellan kommun och landsting

Vid en träff mellan de politiska ledningarna i landstinget, Sollefteå kommun och Kramfors kommun, fortsatte samtalen om fördjupad samverkan för en sammanhållen och sömlös vårdkedja.

–       Vi har nu också i landstingsstyrelsen fattat beslut om att regiondirektören ska utreda förutsättningar och möjligheter för en närmare samverkan med primärt Sollefteå och Kramfors kommuner, säger Eva Andersson (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

Syftet med en fördjupad samverkan är att förstärka invånarnas upplevelse av den nära välfärden. Enklare åkommor och vård för de mest sjuka äldre ska prioriteras. Tillgänglighet, kontinuitet och enkelhet är viktiga faktorer. Tillgång till bassjukvård är en naturlig del.

–       Det är för att pröva nya möjligheter som skapar enklare och effektivare flöden samt en högre tillgänglighet för våra mest sjuka äldre, som jag ser möjligheter i det här arbetet, säger Erik Lövgren (S), landstingsråd.

Regiondirektören och kommuncheferna i respektive kommun har fått i uppdrag att tillsammans arbeta vidare, för att utveckla en målbild av hur en fördjupad samverkan ska utformas.

–       Nu tar de på tjänstemannanivå fram förslag på en gemensam målbild som beskriver hur en fördjupad samverkan ska kunna se ut, anpassad utifrån de förutsättningar som finns i regionen och hur vi ser framtidens behov och möjligheter, säger
Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen.

–       Det här känns jättebra, vi från Sollefteå tror starkt på fördjupad samverkan där vi gemensamt tar ansvar och anpassar för framtiden, säger Elisabet Lassen (S), kommunalråd i Sollefteå.

–       Jag är glad att vi utvecklar det gemensamma och gränsöverskridande samarbetet med en sammanhållen vårdkedja, det kommer att utveckla den nära välfärden i våra kommuner och förstärka förutsättningarna för ett livskraftigt inland,
avslutar Jan Sahlén (S), kommunalråd i Kramfors.