Elina Backlund Arab gör ett "handslag" med två patientföreningar samtidigt - för en bättre vård i Västernorrland. Lennart Uggeldahl till vänster och Sture Henningsohn till höger.

Handslag om ökad patientmedverkan i vårdens utveckling

-Vi vill bjuda in patientföreningarna mer i arbetet med att utveckla vården. Jag ser många fördelar med att ha det som en rutin i regionens arbetssätt, säger Elina Backlund Arab, Socialdemokraterna, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Med ett ökat fokus på folkhälsa och på att förebygga sjukdom, samtidigt som arbetet för den goda och nära vården fortsätter, har patientföreningar en viktig roll att spela för hälso- och sjukvårdens utveckling.  

Nu gör Socialdemokraterna ett handslag med två av länets patientföreningar kring fortsatt utveckling. I första hand är det primärvården och utvecklingen av mobila team som parterna vill se att patientföreningarna blir mer delaktiga i. 

-Eftersom vården ska förflyttas allt mer mot primärvården är det väldigt viktigt att man känner sig trygg i den kontakt man har. Där kan vi från patientföreningarna vara en bra källa till kunskap för vården. Jag hoppas det här är något alla partier vill ställa sig bakom, säger Sture Henningsohn från prostatacancerföreningen Träpatronerna.  

-Mobila team med mer vård som ges i hemmet är en utveckling vi står bakom. Våra medlemmars erfarenheter kan underlätta förändringen och se till att fokus hamnar på rätt saker, säger Lennart Uggeldahl från patientföreningen ILCO 

-Jag vill se en ökad patientmedverkan eftersom den kunskap individen har om sin hälsa är en viktig resurs för en effektiv vård med högre kvalitet. Större patientmedverkan och ökad patientcentrering stärker också patienters och anhörigas rättigheter och möjligheter att påverka vården och det är viktigt för oss, säger Elina Backlund Arab (S).