Häpnadsväckande påstående som är fel i sak

I en debattartikel i Expressen den 27 april anklagar moderaternas partiledare Ulf Kristersson m.fl. oss socialdemokrater för att vara motståndare till en modern aborträtt. Det är ett häpnadsväckande påstående som är fel i sak – ja, rent av en medveten lögn. Det hela handlade om en motion som lagts under den allmänna motionstiden, som vi inte tänkt att bifalla. Inte för att motionens förslag var dåligt, utan för att regeringen redan påbörjat ett arbete för att göra det som föreslogs, nämligen att medicinsk abort i sin helhet skulle kunna utföras i hemmet.

Att smutskasta motståndaren genom att påstå direkta felaktigheter borde moderaterna hålla sig för god för

Socialdemokraterna har under lång tid stått bakom kravet på fria och säkra aborter och den självklara utgångspunkten att det är varje kvinna som själva ska bestämma om en abort ska genomföras eller inte. Propositionen angående en ny lag om fri abort lades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1974 och gäller sedan 1 januari 1975. Under valrörelsen 2018 drevs det krav från bland annat Sverigedemokraterna om att abortlagen skulle förändras och att rätten till abort skulle begränsas. Tidigare har även Kristdemokraterna drivit liknande krav. Vi reagerade kraftigt mot detta och stod i förra valrörelsen upp för aborträtten och den svenska abortlagen. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Moderaterna nu anklagar Socialdemokraterna för att inte stå upp för aborträtten, när det i själva verket är inom det högerkonservativa blocket som detta motstånd är uttalat och faktiskt utgör ett hot mot den framtida aborträtten. Vi socialdemokrater är självklart för att abortmetoderna följer med den medicinska utvecklingen och att själva ingreppet vid en abort blir så litet och så säkert som möjligt. Men varje steg i den utvecklingen ska naturligtvis inte hastas igenom utan att man har säkerställt att det kan göras på ett tryggt och säkert sätt för kvinnan. Kvinnor ska absolut inte vara tvungna att göra detta hemma om de inte själva vill.

Vi valde till sist att ändå rösta för förslaget förra veckan, som då blir ett tillkännagivande till regeringen att göra det de redan gör. Enbart för att det absolut inte ska råda någon som helst oklarhet om var Socialdemokraterna står i sakfrågan.

Hela detta oärliga förfaringssätt från moderaternas sida gör att jag känner en allvarlig oro för hur valrörelsen ska bli. Jag tycker att vi har tillräckligt stora olikheter för att vi på ett sanningsenligt sätt, ska kunna debattera med varandra och visa väljarna vad som skiljer oss åt. Att försöka smutskasta motståndaren genom att påstå direkta felaktigheter borde ett (tidigare) statsbärande parti som moderaterna kunna hålla sig ifrån.

Kristina Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland