Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen. 

Idag förslår regeringen att höstbudgeten innefattar en historisk satsning på äldreomsorgen, generella höjningar av statsbidrag och tillskott till regionerna för att hantera covid-19 relaterad vård samt den vård som skjutits upp till följd av pandemin. 

Kommuner föreslås få ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet tillförs 1,7 miljarder. Det är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen.

– Äldre ska kunna lita på att äldreomsorgen fungerar. De här satsningarna behövs för att höja kvaliteten på omsorgen och för att ge personalen bättre förutsättningar att kunna utföra sitt arbete. Tillskottet är viktigt för länets kommuner, säger Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot.

I vårändringsbudgeten aviserades en permanent höjning av statsbidrag till kommuner och regioner på 12,5 miljarder kronor från och med 2021. Nu förslås ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021. År 2022 föreslås ett tillskott på 5 miljarder.

– Vi måste säkerställa att våra kommuner och regioner får de resurser som krävs. Behoven inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen har blivit uppenbara under året som gått. Genom att öka det generella statsbidraget ger vi förutsättningar att kunna utveckla välfärden utifrån de lokala behov som finns, säger Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot.

Region Västernorrland kommer att få ett tillskott på ca 255 000 000 kronor 2021 för att kunna hantera det vårdbehov som uppkommit i och med pandemin samt det många planerade besöken och operationerna som skjutits upp.

– Pandemin har utsatt hälso- och sjukvården för extremt stora påfrestningar. Vården ställde under våren om för att kunna hantera vid-19-relaterade fall och nu ska de ställa om ännu en gång för att kunna möta de uppdämda vårdbehoven. Det kommer att ställa krav på arbetsgivarna inom vården, att skapa en bra arbetsmiljö och att medarbetarna får den återhämtning de behöver, säger Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot.