Idag beslutar landstingsstyrelsen om nytt ortopedcentrum till sjukhuset i Sollefteå

Med långvariga utmaningar för länsortopedin att klara vårdgaranti, personalförsörjning och ekonomi, beslutar idag landstingsstyrelsen om förslaget att inrätta en ny elektiv enhet för ortopedi vid Sollefteå sjukhus.

– Vi koncentrerar de planerade ortopediska ingreppen, för att ta vara på de länsgemensamma resurserna mer effektivt och för att skapa en god och lagenlig arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Eva Andersson (MP), gruppledare för Miljöpartiet.

– Att vi nu förbättrar arbetsmiljön för personalen, kortar vårdköerna och skapar en jämlik vård oavsett var du bor i länet och samtidigt når en kostnadseffektivisering om 10 miljoner, det är ett genomarbetat förslag vi har fått från hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordförande. 

Totalt handlar det om 1 200 operationer som koncentreras till en ny enhet för planerade operationer. Sjukhuset i Sollefteå får med detta beslut ett utökat uppdrag med att operera ortopedpatienter från hela länet.

– Med detta tillvaratar vi långsiktigt också de moderna operationslokalerna i Sollefteå, vilket känns bra, säger Ewa Back (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som arbetat fram förslaget.

Ärendet går nu vidare till landstingsfullmäktige för avgörande i slutet av april.

LÄS MER
-> Debattartikel av ordförandegruppen
-> Pressmeddelande i PDF-format

KONTAKTA OSS
Erik Lövgren, landstingsråd, 070 – 325 15 00, Skicka e-post 
Eva Andersson, gruppledare Miljöpartiet, 070 – 228 29 18
Ewa Back, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 070 – 190 44 11
Kim Lundin, politisk sekreterare, 072 – 516 05 06, Skicka e-post