Ingen vägslitageavgift i närtid

Regeringen har nu meddelat att det inte blir någon vägslitageavgift för lastbilar. Idag, tisdagen den 28/2, lämnas utredningen till regeringen. Men regeringen har redan nu tagit avstånd från förslaget. Ingemar Nilsson (S) ledamot i riksdagens Näringsutskott och Jasenko Omanovic (S) ledamot i riksdagens Trafikutskott, kommenterar beskedet på följande sätt:

–          Det är bra att regeringen droppar utredningen. Vi vill ha ett förslag som jämställer konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkerier, men som inte slår undan benen för jobb och sysselsättning i hela landet. För svensk skogsindustri och för företagande på landsbygden är detta ett positivt besked, säger Ingemar Nilsson.

–          Det är ett glädjande besked för skogsindustrin i Västernorrland. Samtidigt måste vi se till att använda alla resurser till buds för att få bort den illojala konkurrensen och oseriösa aktörer. Aktörer som med sin verksamhet bidragit till lönedumpning och minskad säkerhet på svenska vägar, säger Jasenko Omanovic.