Jag vill få fokusera på välfärdens utmaningar

Ännu några veckor med politiskt spel i Sveriges riksdag. Veckor med en för många säkert svårbegriplig debatt om mer eller mindre pengar till landets kommuner och regioner.

Det vore skönt att få fokusera på något mer konkret och seriöst. Som exempelvis hur vi på riktigt säkrar välfärden på sikt. Kommer det att bli så? Knappast, spelet tenderar att fortsätta.

Visst, Sverige har ett knepigt parlamentariskt läge, förutsättningar för att bilda en majoritets-regering finns knappast. Att då den yttersta vänstern förenar sig med den yttersta högern med ett enda gemensamt mål, att köra över regeringen, stärker knappast bilden av Sverige och bilden av demokratin.

För de av oss som minns 90-talskrisen är det inte svårt att uppskatta ordning och reda i ekonomin. Därför vi vill värna en ordnad budgetprocess, inte för att vara byråkrater.

Lite ordning och reda skapar också långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner att på allvar kunna leverera det man ska, en god välfärd både idag och i framtiden. Politiskt spel bygger inte ett starkare samhälle eller ett tryggare Sverige.

För den som vill fundera på vilka utmaningar våra kommuner står inför kan jag rekommendera att läsa den så kallade Kommunutredningen (SOU 2020:8). Den ger en nyttig historielektion, en bred bild över nuläget och framtidens utmaningar.

Den har ett antal förslag som kommer att diskuteras om de närmaste månaderna. Det vore bra om många fler än de som idag är politiskt aktiva, kommunala tjänstemän eller statsvetare deltar i debatten om hur vi ska bygga framtidens välfärdssamhälle.

För egen del ser jag en rad områden och utmaningar där vi behöver göra insatser för att trygga och utveckla ett välfärdssamhälle värt namnet.

Det finns många viktiga politikområden. Ingen kan omfamna allt, ingen riksdagsledamot kan vara engagerad i alla frågor. Jag önskar att få ägna lite mer energi och fokus åt några av de områden som jag ser behöver utvecklas, förändras och inte minst finansieras:

En sjukförsäkring värd namnet. Nu finns ett färdigt utredningsförslag som på många punkter är steg åt rätt håll. Nu fattas bara en majoritet i riksdagen som förstår att människor inte blir friskare genom att bli fattigare.

En arbetslöshetsförsäkring som är en riktig omställningsförsäkring. Ska Sverige även framgent klara tuffa strukturomvandlingar och bibehålla sin konkurrenskraft krävs att löntagarna känner både ekonomisk trygghet i omställningen och ges förutsättningar att klara de nya kraven som framtidens arbetsmarknad ställer.

Pensioner som ger människor ett gott liv (ekonomiskt) hela livet. Pensionsnivåerna måste upp till åtminstone 70 procent av slutlönen. Vi ska värna vårt pensionssystem, se till att alla Sveriges löntagare arbetar under kollektivavtal och därför har tjänstepension. Hög sysselsättning och höjda inbetalningar är nödvändiga.

Detta är exempel på frågor som inte löses med spelteorier utan som kräver hårt, seriöst politiskt arbete. Hur det kommer att gå? Jag återkommer!

Ingemar Nilsson