Jakt betyder oerhört mycket för många

Denna vecka tänkte jag skriva om ett politiskt område som det varit lite hett om på sista tiden. Detta är även något jag ägnar min fritid till emellanåt och något som många av mina vänner och landsbygdsbor lever för, nämligen jakt.

Jakt och viltvård är ett av områdena som finns i mitt utskott och ett område som jag nyligen debatterat om. Jakt är ett fritidsintresse för 300 000 medborgare i vårt land, men för många av dem är det mer som en livsstil.

Många av jägarna räknar ner dagarna tills jakten startar, årets stora händelse som man längtat till. Hundarna har tränats för att vara i bra form, man övningsskjuter och man smörjer sina jaktkängor.

Jakten är något som betyder oerhört mycket för många och därför är jakten också något som berör och väcker känslor. Men det är inte bara jakten efter viltet som är viktigt utan den naturupplevelse och den gemenskap som jakten ger betyder minst lika mycket.

Kunskapen om jakten, djuren och naturen som jägarna har och för vidare generation efter generation är värdefull. När jag skulle lära mig att jaga älg var det först min pappa jag fick följa med som liten, sedan var det Leif som lärde mig jaga älg med löshund. Vi gick tillsammans i skogarna hemma i Stöde. Han visade var älgarna brukade gå och hur jag skulle smyga mig på ståndskallet men också var vattenkällorna fanns och vilken myr hjortronen växer på. Och nu är det min tur att föra vidare denna kunskap till nästa generation.

På sista tiden har det varit många frågor som berör oss jägare på bordet. Girjasdomen har ingen undvikit, innan det hade vi förslaget om vapenmagasinen, rovdjursfrågorna som alltid är aktuella och förslaget om nya jakttider som nu finns ute på remiss.

Förslaget gällande vapenmagasinen innebär att vi jägare och sportskyttar i och med licensen på vårt vapen automatiskt kommer ha rätt att inneha magasin till vapnet som överensstämmer med licensens ändamål, utan vidare ansökningar. Samtidigt kommer polisen att kunna beslagta alla vapenmagasin som påträffas hos gängkriminella eller de som då innehar dessa illegalt, precis som det i dag gäller för ammunition.

Ett bra förslag i jakttidsöversynen som nu är ute på remiss gäller skarv. Här föreslår man att skyddsjakt på storskarv införs på enskilds initiativ vid fasta och rörliga fiskeredskap och fiskodling, vid utsättningsplatser samt i fredningsområden för fisk. Blir detta förslag verklighet skulle det underlätta för många inom fiskerinäringen i länet.

Jakten kommer att fortsätta att beröra, väcka känslor och skapa debatt. Viltet är föränderligt och Sverige är ett långt land med skilda förutsättningar därför är också jägare och markägare i de olika delarna av landet bäst lämpade att lösa de problem som uppkommer lokalt och regionalt. Vi socialdemokrater anser att jaktbesluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Jag tror att vi alla kan enas om att våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Det är lokalt och regionalt som det arbetet måste ske och i en konstruktiv anda så att vi framåt också kan fortsätta att jaga och servera klimatsmart viltkött på våra tallrikar.

Malin Larsson