Jobben är högst på dagordningen!

170627

Överst på vår dagordning är jobbfrågan. Den är central – både för samhället i stort och för individen. Om du kan jobba så ska du jobba. Idag går 200 000 fler personer till jobbet än när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde, men vi måste göra mer för att knäcka arbetslösheten. Det finns idag 100 000 lediga jobb och vi ska säkerställa att det finns personer med rätt kompetens att ta dessa. Därför är det glädjande att ett flertal nya lagar som kommer att bidra till att få fler i arbete träder i kraft under sommarmånaderna. Det handlar om både en aktiv arbetsmarknadspolitik och om satsningar på utbildning.

Extratjänsterna, som ger kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten, utvidgas från och med den 1:a juli. Därefter ges också möjligheten att anställa långtidsarbetslösa eller nyanlända också i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Utbildning är nyckeln till arbete och därför inför regeringen från och med 2 juli ett nytt studiestöd, studiestartstödet, för att få personer med kort utbildning in på arbetsmarknaden. I syfte att ge alla barn möjlighet att klara kunskapskraven har regeringen beslutat att alla huvudmän från och med 1 augusti måste erbjuda lovskola. Regeringen har nyligen också aviserat ytterligare 1,5 miljarder kronor till de skolor som behöver det mest nästa år.

Med ett drygt år kvar av mandatperioden har regeringens nya inriktning för Sverige blivit tydlig och gett resultat. Vi har gått från underskott till överskott och från skattesänkningar till investeringar i ett gemensamt samhällsbygge. Och tack vare att fler jobbar ökar de gemensamma resurserna. Det ger oss kraft att ta tag i de utmaningar som kvarstår. Fler lärare, undersköterskor och poliser behövs för att säkra välfärden och tryggheten. Vi ska knäcka gängbrottsligheten och brottens orsaker. Därtill ska vi fortsätta föra en reglerad och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är så vi utvecklar den svenska modellen och skapar trygghet för alla.

Ingemar Nilsson
Riksdagsledamot (S)