John Åberg röstade mot S-gruppen i Hälso- och sjukvårdsnämnden för andra gången

I Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling av frågan om att lägga ner förlossningen i Sollefteå röstade John Åberg socialdemokrat från Sollefteå och tillika Socialdemokraterna i Sollefteås ordförande emot. Socialdemokraternas gruppstyrelse i landstinget och Socialdemokraternas Verkställande utskott i partidistriktet har uppmanat John Åberg att lämna sina uppdrag i landstinget. Ordförande Eva Sonidsson och Roger Johansson svarar på några frågor kring detta.

 

Hur allvarligt är det att John Åberg röstar emot den socialdemokratiska uppfattningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden?

– Det är mycket allvarligt. John Åberg har redan en gång aktivt gått emot partilinjen i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det tillsammans med att han är ordförande för socialdemokraterna i Sollefteå gör hans agerande mycket allvarligt, säger Eva Sonidsson.

– Redan i våras röstade John Åberg emot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det var mycket nära att vi då hade uppmanat honom att lämna sina uppdrag. Men när vi träffade arbetarekommunens styrelse och även honom personligen, så bad de att distriktsstyrelsen skulle låta honom vara kvar, säger Roger Johansson.

? Det är faktiskt så att John såg oss i ögonen den 12 april och lovade att följa spelreglerna hädanefter. Något vi också berättade för distriktsstyrelsen, som därmed tyckte det var rimligt att han skulle få en chans till. Det är därför mycket beklagligt att han inte håller sitt ord, säger Eva Sonidsson.

? När en erfaren person, tillika arbetarekommunens ordförande, vid två tillfällen bryter spelreglerna, men även låter bli att hålla vad han lovat, så är förtroendet för John Åberg brutet. Vi kan inte räkna med att han i fortsättningen vare sig följer spelreglerna eller håller givna löften. Förtroende är något man har eller också inte har, säger Roger Johansson.

– Med facit i hand går det att konstatera att distriktsstyrelsen inte hade någonting för att välja en mjukare hållning mot John Åberg i våras, än vad som gjordes mot Åsa Sjödén och Linnea Stenklyft, säger Eva Sonidsson.

 

Elisabet Lassen menar att det pågår systematiska utrensningar stämmer det?

– Jag tycker faktiskt att det är nyspråk som Elisabeth Lassen använder. Hon vet precis likaväl som t o m liberala ledarskribenter, att det är företrädarna från Sollefteå som systematiskt själva straffar ut sig. Elisabeth Lassen vet naturligtvis vilka konsekvenser som John Åbergs ageranden att öppet bryta mot våra spelregler leder till, säger Roger Johansson.

– När det gäller Åsa Sjödén och Linnea Stenklyft så visste även de konsekvenserna av sina agerande. Även om jag inte tycker att det var bra vad de gjorde, så kan jag förstå det och även känna respekt över att de tog den rimliga konsekvensen och lämnade sina uppdrag, säger Eva Sonidsson.

– Det som nu John Åberg gör är inget annat än ett spel, där han vill testa hur långt han kan gå. Följden av det är att vägen att återvinna sitt förtroende bara blir allt längre, säger Roger Johansson.

 

?Hotar? partidistriktet att ingen från Sollefteå ska få regionala uppdrag?

– Jag påpekade det självklara att om man bryter spelreglerna för hur vi arbetare i vårt parti, i John Åbergs fall två gånger, så mister man sitt förtroendet. Förtroende är inte kopplat till något specifikt uppdrag utan gäller alltid generellt. Antingen har man det eller också inte, säger Eva Sonidsson.

–  Det blir svårt att socialdemokraterna i Västernorrland ska utse regionala företrädare som har agerat mot våra spelregler eller för den delen uttalat att man inte tänker rösta på oss, säger Roger Johansson.

– Sedan misstolkar Elisabeth Lassen det jag säger. Partidistriktet har varit tydliga hela tiden att inte döma hela arbetarekommunen utifrån hur enskilda agerar. Därför när jag talar om regionala uppdrag, så talar jag om de som aktivt brutit mot våra spelregler. I den takt som de förtroendevalda själva straffar ut sig, så blir min fråga relevant. Vilka kommer Sollefteå att ha kvar för regionala uppdrag? Säger Eva Sonidsson.

– Däremot när arbetarekommunens ordförande agerar som han gör så uppstår självfallet en stor tveksamhet över om han gör detta utifrån vad arbetarekommunen bestämt eller inte. Riktigt problematiskt blir det om det visar sig att agerandena från de förtroendevalda i Sollefteå är sanktionerad och kanske  t o m planerade av arbetarekommunen. Det skulle självklart vara bra med ett förtydligande från Sollefteå arbetarekommun kring detta, säger Roger Johansson.

 

Vad händer nu?

– Självklart får det konsekvenser att rösta mot partilinjen och bryta mot spelreglerna. Jag förutsätter att John Åberg avgår på samma rakryggade sätt som Åsa Sjödén och Linnea Stenklyft avslutar Eva Sonidsson.