Kampen mot den organiserade brottsligheten

Häromdagen var jag hos Riksåklagaren och fick höra hur man ser på kampen mot den organiserade brottsligheten och vad man gör.

I Sverige har polisen prioriterat 14 utsatta områden.

Här pågår ett arbete att ur ett myndighetsgemensamt perspektiv prioritera resurserna så att det blir resultat.

Myndigheterna som arbetar tillsammans är Polisen, Säpo, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket, Tullen och Kronofogden.

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område där man har låg socioekonomisk status. Det betyder dåligt med pengar och inget jobb för många.

Det finns också en allmän ovilja och förstås rädsla mot att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Där finns våldsbejakande extremism och parallella samhällsstrukturer.

Helt enkelt fattigdom, utsatthet och brottslighet.

På något sätt känns det som kampen mot fattigdom aldrig tar slut. Att vi dessutom inte längre kan hålla världen borta gör naturligtvis att vi hela tiden måste vara beredda till nya metoder.

Ingen av de fjorton områdena finns uppe hos oss och det känns förstås bra. Det gäller att motverka att ett område blir problemområde på det här sättet.

Så sent som december 2015 begärde regeringen krafttag och en första redovisning ska ske nu i oktober 2017.

Självklart kommer inte jobbet att vara klart och det kan ha kommit till nya områden. Men det är viktigt att alla aktörer drar åt samma håll och verkligen samarbetar.

En del av myndigheterna har länge samarbetat och miljontals kronor har kunnat beslagtas.

Jag har varit med polisen, skattemyndigheten och kronofogden vid trafikkontroller, där man kontrollerat förarnas skulder mm. Då finns möjlighet att på plats beslagta guldklockor och kontanter om det visar sig att det finns skulder noterade.

Ett stort ärende som verkligen gett resultat är Södertäljesatsningen. Mord, dubbelmord, utpressning, assistentbedrägerier och hemtjänstbedrägerier. Det finns många som vill parasitera på våra välfärdssystem. Därför ar det oerhört viktigt att vi motverkar parallella samhällsstrukturer med egen rättsskipning.

Samhället måste återta områden som lämnats utanför alldeles för länge.

Just nu tycks det vara extra oroligt med bilbränder och skjutningar. Det tolkar jag som att myndigheterna rört om ordentligt. Därför är det viktigt att vi är uthålliga i arbetet att stoppa parallellsamhällen. 

Susanne Eberstein (S) riksdagsledamot från Västernorrland