Kommer Centerpartiet öppna BB i Sollefteå igen, Annie Lööf?

Välkommen till Västernorrland Annie Lööf och den allvarliga situation som landstinget i Västernorrland befinner sig i efter att ni satt med vid makten i fyra år.

När Ni i Centerpartiet var med och styrde landstinget Västernorrland 2010-2014 gick ekonomin rakt utför. Ekonomin försämrades, från ett överskott på +175 miljoner, till ett underskott om ?223 miljoner. Vi antar att det är därför du är här, för att ta det ansvar som ni inte klarade av under förra mandatperioden.

Vi i den politiska landstingsledningen bjuder in och träffar gärna dig för att samtala om hur vi tillsammans ska kunna ta ansvar för landstinget och hälso- och sjukvården i Västernorrland. Det går som du säkert vet, inte att fortsätta låna pengar från tidigare avsatta pensionsmedel, för att klara den löpande driften. Vi är nog överens om att det är orimligt att skuldsätta framtida generationer. Du och vi inser det självklara i att det inte går att bedriva en dygnet runt-verksamhet som kräver 6 läkare, men där endast 2 läkare finns att tillgå och personalbristen är uppenbar.

Vi i den politiska landstingsledningen för gärna en dialog med dig om framtidens utmaningar som finns för hälso- och sjukvården i Västernorrland och Norra Sverige.                    

 

Vi vill att Du Annie Lööf besvarar följande tre frågor inför och under ditt besök i Västernorrland

  1. Vill du Annie Lööf träffa landstingets politiskaledning under ditt besök i Västernorrland?
  2. Har du och Centerpartiet i Västernorrland samsyn i hur ni ser på framtiden för Sollefteå sjukhus i allmänhet och BB i Sollefteå i synnerhet?
  3. Ifall Centerpartiet ingår i regeringen efter 2018 och/eller sitter i majoriteten i landstinget i Västernorrland ? kommer Centerpartiet då att öppna BB i Sollefteå?

 

Det är rimligt att du besvarar dessa frågor till oss och till de människor som visar sitt engagemang för BB genom att ockupera sjukhuset.

Välkommen till Västernorrland och det arv ni lämnade efter fyra år vid makten i landstinget i Västernorrland.

 

Erik Lövgren                                                                                           Eva Back