Kongressblogg del 5

Vi bloggar från Socialdemokraternas kongress 2019.

När det gäller att göra avtryck på kongressen är det inte fel att vara först upp i talarstolen.

Här lyckas delegationen få både första och andra plats i talarlistan, Per och Elina lägger delegationens yrkanden tidigt och med emfas!

Sedan kommer Liss, som förutom att lägga våra förslag också yrkar bifall till ett annat distrikts förslag. Samarbete mellan de olika delegationerna är viktigt, genom att samverka kan vi skapa nog stor majoritet för att få igenom våra förslag även om partistyrelsen skulle vilja avslå dom. Vi argumenterar för att digitalisering av framtidens utbildning kräver tillgång till bredband i hela landet, att vi ska låta bli att dra alla nyanlända över samma kam utan formulera oss så att det blir tydligt att gruppen innehåller många olika nivåer av kompetens och kunnande, samt att vi vill se tydliga satsningar på distansutbildning, för att skapa chans att bo kvar även på en liten ort om man vill läsa vidare.