Kongressblogg del 7

Vi bloggar från Socialdemokraternas kongress 2019.

Direkt på söndag morgon var det skarpt läge! Sebastian hade lagt in ett förslag om att elevhälsan ska erbjuda screening mot pyskisk ohälsa, för att ge barn och unga rätt förutsättningar för sin framtid.

Det hade – av någon oförklarlig anledning – partistyrelsen yrkat avslag på, det vill säga att de inte stod bakom förslaget. Men efter en spännande votering, som fick göras om på grund av tekniska problem och som först såg ut att gå partistyrelsens väg, var det en majoritet av ombuden som ställde sig bakom tillägget. Heja Sebastian – som fick en stor applåd av kongressen.

Vi har fått väldigt bra genomslag för delegationens förslag just kring arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga, och vi hoppas att dessa beslut på kongressen kommer ge intryck i det konkreta politiska arbetet inom regeringen och att övriga partier i riksdagen också står bakom detta viktiga arbete.