Kongressblogg del 8

Vi bloggar från Socialdemokraternas kongress 2019.

Så – då är kongressen slut och vi i delegationen är på väg hem. Det har varit roliga och ansträngande dygn i Örebro. Arbetet har pågått nästan nonstopp med att förbereda inlägg, samla stöd för förslag, jämka ideer med andra delegationer, lyssna på tal från gäster och på debatterna.

Delegationens 17 ombud har jobbat hårt och vi kommer hem med ett par segrar.

Dels fick vi igenom vårt förslag om att förändra texten i programmet om ”Kunskap för framtiden” så att bilden av nyanlända och deras behov nyanseras lite. Innan stod det att alla nyanlända skulle behöva de sk etableringsjobben. Vi ville ändra det till att några nyanlända absolut skulle behöva stödet, men andra inte.Det måste vara en individuell bedömning av behoven, vissa nyanlända är matchningsbara mot reguljära jobb direkt.

Sen fick vi också med oss en majoritet av ombuden på förslaget att elevhälsan ska erbjuda screeningprogram, för att tidigt fånga upp barn och unga som mår psykiskt dåligt. Här var partistyrelsen av motsatt uppfattning, men vårt förslag vann till slut.

Det vi sa i talarstolen under den allmänpolitiska debatten har också fått genomslag. Vårt ombud Åsa är citerad av TT och syns i både Aftobladet och Expressen.

”– Lyckas vi med detta tror jag att vi får se ett rödare Sverige nästa val, sade Åsa Sjödén, Västernorrland.”

Så här säger några ombud om kongressen 2019:

Andreas: Roligt och spännande att få vara först upp i talarstolen på hela kongressen. På min första kongress som ombud dessutom!

Åsa: Kongressen var ett exempel på hur demokratin fungerar. Vår delegation hade lagt förslag om en förändrad text, vi pratade med andra delegationer och samlade stöd och vinner sedan – så att vår text blir det som ska stå i programmet. Oslagbart!

Lars-Erik: När man sitter på en kongress behöver saker fungera, att vi hade en så kunnig – och snabbpratande – kongressordförande som Andrea från SSU underlättade verkligen!