Kristina Nilsson, riksdagsledamot (S) ska utreda socialförsäkringsskyddet för gravida

Regeringen har idag utsett Kristina Nilsson som utredare för en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida. 

– Det är nödvändigt att modernisera regelverket kring gravidas socialförsäkringsskydd och jag är stolt och glad över att få leda en så angelägen utredning, säger Kristina Nilsson (S).

Utredningen ska lämna förslag till ett likvärdigt försäkringsskydd för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet, som för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel sjukdom. Idag förväntas många kvinnor med nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditetsbesvär fortsätta arbeta, medan icke-gravida som har liknande besvär kan få sjukpenning.

– Arbetslivet har förändrats mycket sen 1980 när graviditetspenning infördes, en anpassning till dagens arbetsförhållanden behöver därför ske, säger Kristina Nilsson (S).

Kristina Nilsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Västernorrland bor i Örnsköldsvik Hon är också vice ordförande i riksdagens socialutskott.. Hon har också en yrkesbakgrund som sjuksköterska.