Kristina Nilsson (S) blir vice ordförande i socialutskottet

Tisdagen den 2 oktober röstade riksdagen om utskotts- och uppdragsfördelning inför den kommande mandatperioden. Kristina Nilsson (S) från Örnsköldsvik utsågs till gruppledare för Socialdemokraterna i Socialutskottet och vice ordförande i samma utskott.

– Det känns hedrande att få förtroende att leda socialdemokratiska gruppens arbete i Socialutskottet och fungera som vice ordförande, säger Kristina Nilsson (S).

För övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västernorrland gäller följande:

Ingemar Nilsson från Sundsvall föreslås fortsätta i Finansutskottet.

Malin Larsson från Stöde föreslås ta plats i Miljö- och jordbruksutskottet.

Jasenko Omanovic från Härnösand föreslås fortsätta i Trafikutskottet.