Landsbygden är viktig för oss alla!

Två tredjedelar av landets kommuner är glesbygds- eller landsbygdskommuner. Det är väldigt stor del av vårt land och det gör att frågorna om landsbygden inte bara berör en minister i regeringen, ett utskott i riksdagen, eller bara en nämnd ute i kommunerna och regionerna, landsbygden är avgörande för hela landet och den berör oss alla.

Men den servettskiss till budget som M och KD med ivrigt stöd av SD röstade igenom i december var förödande för landsbygden.

Borta var merparten av reformutrymmet på nästan 20 miljarder. Istället för kraftfulla investeringar i ett Sverige som håller ihop fick vi ett sjätte jobbskatteavdrag.

En levande landsbygd är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. I januariavtalet lyfter vi fram landsbygden i flera punkter och framförallt under avsnittet som handlar om att hela landet ska växa.

Vår politik ska komma hela landet till del och därför kommer vi att bygga och rusta vägar, järnvägar, bygga bostäder och införa ett avståndsbaserat reseavdrag.

Vi vill också bygga ut den digitala infrastrukturen, öppna fler servicekontor och inte lokalisera några nya myndigheter i Stockholm under mandatperioden.

För att skapa bättre förutsättningar för bostäder i bra lägen och för näringsverksamhet på landsbygden ska det vara betydligt enklare att bygga i strandnära i landsbygdsområden.

Det finns kommuner i vårt land som har fler sjöar än invånare och det är självklart att de ska få använda dessa fantastiska sjölägen för att bygga men också för att kunna locka fler besökare och nya invånare.

Det är mycket viktigt att en diskussion om hur ”hela Sverige ska växa” inte stannar vid frågor som gäller ”här och nu”. Utvecklingen runt omkring oss för med sig nya förutsättningar för boende och företag på landsbygden.

Vi ser nu en stark utveckling mot en biobaserad samhällsekonomi där biomassa från jordbruk, hav och skog bidrar till nya innovativa produkter och jobb vilket även livsmedelsproduktionen gör.

En sådan utveckling pågår i Sverige och kan dessutom bidra till att knyta samman landsbygder, tätorter och städer. Vi ser också hur ett alltmer digitaliserat samhälle växer fram. Det skapar nya förutsättningar som vi bara sett början av än. Vi behöver rikta blicken mot framtidens landsbygder.

Framtidens landsbygder tillhör våra unga. Och jag ser att finns mycket som gror ute på landsbygden när jag är ute och hälsar på företagare, föreningar och skolor. Då möter jag också så otroligt mycket positivt och många unga som nu satsar på landsbygden.

Nu i juni besökte jag Nordviks naturbruksgymnasium, och vet ni vad, äntligen, efter år av minskat söktryck så har det vänt, de har nu 38 sökande till hösten jämfört med 10 för två år sedan. Dessa elever och deras äldre kamrater som tog studenten och sjöng om deras ljusnande framtid är våra framtida lantbrukare och djurvårdare, som många av dem kommer att verka och bo på landsbygden och ja, ni har en ljusnande framtid.

Dessa unga ska kunna förvänta sig att samhället är starkt även på landsbygden. Vi politiker måste prioritera landsbygden och Januariavtalet med alla dess positiva punkter för landsbygden ska genomföras.

Vi behöver fler riktade insatser för ökad tillväxt och mer omfördelning för en tryggad välfärd. Vi behöver genomföra en landsbygdssäkrad skattereform för ökad rättvisa som sluter klyftorna i vårt land.

För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar och en aktiv landsbygdspolitik som nyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Malin Larsson