Landstingspolitiker kommenterar regeringens vårproposition

Tidigare idag presenterade samarbetsregeringen sin vårproposition till riksdagen. Det är tydliga satsningar på välfärden och nya jobb.

Regeringen aviserar även att de till hösten kommer att föreslå satsning om 10 miljarder per år till kommuner och landsting, för fler anställda i välfärden. Av dessa föreslås preliminärt 76 miljoner till landstinget Västernorrland och totalt 334,4 miljoner till länet med alla kommuner och landstinget. Satsningen skulle gälla från år 2017.

Det gör skillnad vilka som styr Sverige. Vi ser en lägre arbetslöshet i landet och vi ser tydliga satsningar på välfärden. Dagens besked i vårpropositionen och inför hösten är bra för vårt län och våra invånare, vi har en ansträngd ekonomi och vi har en ansträngd arbetssituation inom vården. Detta är mycket välkommet tillskott, säger Erik Lövgren (S), landstingsråd.

Förutom 76 miljoner till landstinget föreslår regeringen i vårpropositionen även ekonomisk förstärkning till Socialstyrelsen, för att påskynda validering av utländsk hälso- och sjukvårdspersonal.

Oerhört betydelsefullt, den här regeringen har bestämt sig för att möta utmaningarna och tillvarata möjligheter, det är satsningar som kommer betala tillbaka sig fler gånger om, säger Ewa Back (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Eva Andersson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i landstinget Västernorrland och ordförande i landstingets hållbarhetsberedning kommenterar dagens presentation av vårpropositionen;

– Att allt fler kan göra miljövänliga val i sin vardag är en viktig del av det hållbara samhällsbygget. I vårbudgeten presenterar regeringen flera förslag på smarta lösningar som gör det lätt att göra rätt, säger Eva Andersson (MP).

 

Om fördelningen av välfärdsmiljarderna:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/preliminar-fordelning-av-valfardsmiljarderna/