Lantmäteriets resurser bristande

Lantmäteriet är en myndighet vars verksamhet är viktig för såväl privatpersoner och företag som offentlig verksamhet. Runt om i landet hörs nu larmsignaler från alltfler att lantmäteriets kapacitet är otillräcklig och handläggningstiderna oacceptabla. 

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot från Västernorrland, har nu ställt frågan om lantmäteriets bristande resurser till bostadsminister Peter Eriksson. Frågan har uppmärksammats av flera socialdemokratiska kommunalråd från länet. Dessutom har de kommunala elbolagen själva lyft problemen.

–      Det har visat sig i flera av länets kommuner att Lantmäteriets bristande resurser riskerar att hämma tillväxten, så även i Sundsvall. Det är bra att frågan lyfts både från oss lokalpolitiker och av elnätsbolagen själva. Våra statliga myndigheter ska öka förutsättningar för tillväxten inte hämma den, säger Arianne Sundman (S).

–      Vår vision i Timrå är att skapa Norrlands bästa företagsklimat och då behöver alla statliga myndigheter bidra på ett positivt sätt! Vilka åtgärder kan regeringen bidra med för att inte Lantmäteriet ska bli ett tillväxthinder? säger Ewa Lindstrand (S).

Nu tar även en av länets socialdemokratiska riksdagsledamöter upp frågan till ansvarigt statsråd. Ingemar Nilsson efterfrågar i sin skriftliga fråga ett svar angående vilka åtgärder regeringen avser ta till för att lösa problemen som uppmärksammats.

–      Jag ställer frågan för att jag anser denna situation vara ett reellt tillväxthinder på allt för många platser runt om i landet. Dessutom drabbas många privatpersoner av dessa tillkortakommanden, det kan vi inte acceptera. Jag hoppas naturligtvis att ministern tar frågan på allvar och ser över hur myndigheten kan ges bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, säger Ingemar Nilsson (S).