Ledamot i energikommissionen besöker elintensivt företag

– Skogsindustrin är jätteviktig både för Sverige och Sundsvallsregionen. Just nu har delar av branschen problem, främst tidnings- och tryckpapper. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt för mig att vara ute och träffa företag som SCA. Ortviken är en viktig arbetsplats i Sundsvall och det är därför även värdefullt för mig att träffa de lokala facken, Pappers och Unionen, säger Ingemar Nilsson ledamot och rikdagsledamot (S) inför besöket hos Ortvikens pappersbruk

– Energi och energipriser är en viktig komponent för skogsindustrin. Som ledamot i Energikommissionen är det naturligt för mig att träffa företag inom elintensiva industrin och ta del av deras tankar inför framtiden, säger Ingemar Nilsson vidare.

Besöket inleds med diskussion om rådande läget utifrån frågeställningar om utmaningar och möjligheter i branschen och avslutas med en rundvandring i verksamheten. Besöket sker under eftermiddagen den 16 februari i SCAs verksamhet vid Ortvikens pappersbruk.

 

För ytterligare upplysning:

Ingemar Nilsson

070 ? 108 81 48