Lönesatsning klubbad – nu måste tempot höjas för att få ordning på arbetsplatserna

Idag har regionstyrelsen i Region Västernorrland fattat beslut om 50 miljoner kronor till extra löneökningar efter ett förslag från Socialdemokraterna. Fördelningen av pengarna till höjda löner sker i förhandling tillsammans med de fackliga organisationerna. Det här är ett av flera förslag som förväntas bidra till en mer stabil bemanning och fler öppna vårdplatser.

– Regionen behöver ge medarbetarna inom vården kontroll över sin vardag och rimliga förutsättningar att fortsätta göra ett bra jobb för att ge god vård till våra innevånare, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen.

Det är en tydlig politisk majoritet som samlar sig kring beslutet, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

-Det här är en satsning som är ekonomiskt hållbar över tid och politiskt har vi nu gett förutsättningar för verksamheten att tillsammans med de fackliga organisationerna börja vända den negativa spiral organisationen hamnat i, säger Glenn Nordlund (S), ordförande i regionstyrelsen.

Nu pågår förhandlingar med de fackliga organisationerna om fördelningen av den extra löneökningen. Samtidigt pågår även andra insatser för att lösa den nuvarande bemanningsproblematiken.

– Nu behöver arbetet med arbetssituationen och arbetsmiljön fortsätta i högt tempo utifrån de förslag som finns när det gäller rekrytering, att använda befintlig kompetens rätt, samt att stärka både vårdlaget och det nära ledarskapet på arbetsplatserna. Arbetsmiljö och arbetssituation för personalen inom vården måste helt enkelt bli bättre, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen.

Glenn Nordlund bedömer att det kommer behövas fler förslag och satsningar, bland annat som en del i det uppdrag om kompetensväxling som regionstyrelsen tidigare gett till regiondirektören.

-Vi kommer fortsätta vara lyhörda ifall det kommer fler bra förslag som kan bidra till en hållbar bemanning och en fortsatt god vård i länet. Den här utmaningen kommer vi bara klara av tillsammans, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen.

Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna finns inte med bland de politiska partier som idag ställde sig bakom förslaget om lönesatsningen, något som förvånar Glenn Nordlund.

– Beslutet från moderaterna och övriga partier att inte ta ställning är mycket märkligt. Frågan är vad det är för signal de vill skicka till personalen och verksamheten, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen.