Lösning klar för sjukresor från Ulvön

Sedan 2020 har sjukresorna från Ulvön inte fungerat optimalt. Den tidigare lösningen med jourresor via Ulvöfärjan har tyvärr inte varit tillgänglig. Nu är det på väg att lösa sig.

Per Nylén (S), kommunalråd i Örnsköldsvik och Glenn Nordlund (S), ordförande i regionstyrelsen, träffar media och berättar om överenskommelsen.

-Att erbjuda sjukresor är inte något vi är tvingade att göra enligt lag, men vi ser ändå att Region Västernorrland har ett ansvar att underlätta för alla invånare att ta sig till sjukvård. Inte minst gäller det vid akuta situationer, när det helt enkelt inte går att resa på egen hand. Det här ska gälla också om man bor på Ulvön, säger Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande.

En färja som går under jourtid kommer också fylla behov som kommunen har, till exempel hemsjukvård och räddningstjänst, samt behov från exempelvis polisen. Det här gör att kostnaden för en jourfärja kan delas av flera.

-Vi vill att alla delar av kommunen kan utvecklas positivt och då vill vi att service och resurser också finns tillgängliga i hela kommunen, säger Per Nylén (S) kommunstyrelsens ordförande.  –Därför har vi kommit med förslag till Region Västernorrland om en överenskommelse kring jourtillgång med färjetransporter, förklarar Per Nylén (S).

Överenskommelsen innebär att Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland delar på kostnaden för jour för färjans personal ungefär motsvarande 60/40, vilket betyder ca 300 000 kr för Örnsköldsviks kommun och 200 000 kr för Region Västernorrland.

-Vi kommer också att erbjuda en utbildning i vård i väntan på ambulans till färjans personal, motsvarande det som vi erbjuder länets deltidsbrandmän, säger Glenn Nordlund (S).

-Jag är glad att vi kunnat komma överens om hur vi ska lösa sjuktransporter från Ulvön under jourtid, nu blir det upp till våra tjänstepersoner att skriva fram ett avtal i enlighet med vår överenskommelse, säger Per Nylén (S).