Majoriteten följer upp tjänsteköp från bemanningsföretaget Orange Hälsa

De senaste dagarna har det framkommit att det vid sjukhuset i Sollefteå arbetar östeuropeiska sjuksköterskor inhyrda från bemanningsföretaget Orange Hälsa. Orange Hälsa är ett företag med dåligt rykte, efter att brister uppdagats i kompetens- och språk bland personal som man tidigare hyrt ut runt om i landet. Sjuksköterskornas arbetsvillkor har också varit föremål för diskussion.

Landstinget Västernorrland har sedan tidigare inget upphandlat avtal om bemanningstjänster från Orange Hälsa. Nu vill den politiska majoriteten följa upp den aktuella situationen och personalens villkor.

– Vi tillkallar berörda enheter till vårt kommande möte i personalpolitiska- och allmänna utskottet den 26 maj för att få en genomgång av situationen, rekrytering och gällande arbetsvillkor, säger Jan-Olov Häggström (S), ordförande i personalpolitiska- och allmänna utskottet. 

För Socialdemokraterna och den politiska majoriteten i landstinget är arbetsvillkoren för sjuksköterskorna viktiga.

– Arbetsvillkoren för sjuksköterskor i landstinget, oaktat egna eller inhyrda, ska omfattas av kollektivavtal och betraktas som schyssta i övrigt, om detta ska inte förekomma några missförstånd, säger Jan-Olov Häggström.

Samtidigt som Orange Hälsa är starkt kritiserade runt om i landet, har det uppenbarligen funnits ett tillfälligt behov vid sjukhuset i Sollefteå.

– Akuta brister på personal har vi från tid till annan och extra tufft har det under en längre tid varit vid sjukhuset i Sollefteå. Detta får dock inte innebära att vi till vilket pris som helst anlitar bemanningsföretag utan att säkerställa kvalité och sunda villkor som är schyssta och hållbara för såväl patient som personal, säger Häggström.

Många landsting och regioner runt om i landet har problem med personal- och kompetensförsörjning på såväl kort- som lång sikt.

 Vi anlitade stafetter för 255 miljoner 2015 och kostnaderna fortsätter att öka. Givetvis är vi mycket angelägna att fortsätta intensifiera de flertalet åtgärder som finns under utveckling i syfte att komma tillrätta med det ständiga behovet av stafetter. Patienterna, övrig personal och vi som arbetsgivare och offentlig verksamhet skulle må bättre av fler fast anställda, avslutar Häggström.