Med anledning av de uppmärksammade chefsavtalen

Socialdemokraterna i landstinget ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om de uppmärksammade chefsavtalen. Som landstingsrådet Erik Lövgren (S) tidigare aviserat vill nu S att alla kort läggs på bordet.

–          Jag kommer skyndsamt lyfta upp detta till ett ärende och så som landstingsrådet tidigare aviserat, följa upp och se över eventuella åtgärder utifrån de uppgifter som framkommer, säger Linnéa Stenklyft (S), ordförande i personalpolitiska och allmänna utskottet.

Den politiska landstingsledningen fick kännedom om chefsavtalen för några veckor sedan och överlämnade då med detsamma handlingarna, med tillhörande information, till landstingets administrative chef, som i sin tur överlämnade till landstingsjuristen. 

–          Det är givetvis så att vi omedelbart överlämnade informationen till landstingets administrativa avdelning som fick i uppdrag att granska informationen och sedermera överlämna utlåtande till landstingsdirektören för vidare bedömning, säger Linnéa Stenklyft (S).

Nästa personalpolitiska- och allmänna utskott hålls den 3 mars och redan då förväntar sig Linnéa Stenklyft en rapport från landstingsdirektören Inger Bergström.