Mer verkstad inom jämställdhetspolitiken

Så är vi inne i riksdagens sista, intensiva arbetsvecka inför juluppehållet. Nu debatteras budgetens olika delar (utgiftsområden) i kammaren. Debatterna är livliga och många, och ofta väldigt klargörande i frågan om var partierna står i olika frågor.

Tyvärr tror jag inte att det är så många som följer dessa debatter, för då borde man inte så ofta få höra påståenden som ?det är ingen skillnad på partierna? och ?ni talar ju inte ens med Sverigedemokraterna?.

Sanningen är att vi debatterar med Sverigedemokraterna i stort sett varje dag, inom alla tänkbara politikområden. Nuförtiden finns ju möjligheten att gå in via riksdagens hemsida och lyssna i efterhand. Gör gärna det om du är intresserad av ett speciellt politikområde, och jag lovar, du kommer att märka tydliga skillnader.

En debatt som jag fann mycket intressant och klargörande var arbetsmarknadsutskottets debatt kring jämställdhet.

Hur står det då till med jämställdheten i vårt land? Svaret är att det finns mycket kvar att göra. Även om det rent teoretiskt är så att flickor och pojkar har samma makt och möjlighet att forma samhället och sitt eget liv, så ser verkligheten inte riktigt ut så. Det är fortfarande så att kvinnors löner är lägre än mäns, kvinnor jobbar i mycket högre utsträckning deltid och får följaktligen en lägre pension. Kvinnor utför väsentligen mer av det oavlönade hemarbetet, tar ut det mesta av föräldrapenning och ersättning för vård av sjuka barn. Unga kvinnor upplever mer psykisk ohälsa i form av ex. ångest än unga män.

Inom sjukvården upplever kvinnor att de får sämre vård och behandling, och att forskning inte är inriktad på deras problem och behov. Inom äldreomsorgen får män mera hemtjänst beviljad, och även inom LSS tycks det finnas skillnader. Det finns alltså en mängd områden där det behöver kraftsamlas.

Därför är jag stolt över att vi har en feministisk regering som på allvar vill göra skillnad.

Nyligen presenterade jämställdhetsminister Åsa Regnér skrivelsen ?Makt, mål och myndighet ? feministisk politik för en jämställd framtid?, som består av politiska målsättningar, en organisation för genomförande och ett system för uppföljning. Dessutom ingår en nationell strategi med ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Dessutom inrättas en ny jämställdhetsmyndighet för att åstadkomma en strategisk, sammanhållen, hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Äntligen kan vi hoppas på att det faktiskt blir mera verkstad. Förhoppningsvis får vi några av oppositionspartierna med oss, när reformer så småningom behöver beslutas, men det återstår att se.

Till sist vill jag önska alla en god jul och ett riktigt gott nytt år, och att alla får lika möjligheter till vila och avkoppling! 

Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot Västernorrland