Miljöinvestering i våra älvar och vår havskust

171030

Den senaste tiden har vi i Västernorrland kunnat läsa om planerna på sanering av våra älvar och längs havskusten i våra gamla industriområden. En viktig miljöinvestering som också skapar möjligheter för nya bostadsområden och därmed jobbtillfällen. Detta är ett bra exempel på att den socialdemokratiskt ledda regeringens budget ger positiva effekter för en offensiv miljöpolitik.

I budgeten för 2018 ökar insatserna för sanering och återställning av förorenade områden längs Sveriges kust med 105 miljoner kronor. Delar av dessa medel kommer att gå till en sanering av de fiberbankar och miljögifter som släpptes ut i Västernorrland under 1900-talet.

De statliga saneringsanslag som tilldelas Sundsvall innebär att ett nytt bostadsområde kan växa fram i stadens centrala delar. I tider där bostadspriser i städerna stiger fort skapar en sådan investering nya boendemöjligheter i centrum.

Fortfarande finns det mycket kvar att göra. Vi behöver åtgärda över 100 år av miljöförstöring i såväl Domsjö som längs Ångermanälven. En stor del av problemet ligger i de fiberbankar som uppstått i havet utanför fabriken. Saneringsprojekt som dessa är kostsamma och tar tid. Den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar för att bekämpa miljögifter och plastföroreningar kommer att fortsätta och att öka de kommande åren om vi får fortsatt förtroende att leda landet.

Saneringsprojekten innebär också att nya arbetstillfällen kan växa fram. I första steget krävs arbetskraft för att utföra det faktiska saneringsarbetet. Efter saneringen kommer bättre tillgänglighet till haven och renare miljöer bidra till andra typer av jobbtillfällen i länet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på renare hav innebär positiva saker för miljön, svensk natur och det svenska näringslivet. Den visar att en ansvarsfull miljöpolitik kan kombineras med en effektiv tillväxtpolitik som gynnar både oss och framtida generationer.

Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot Västernorrland