Moderaterna vill höja hyrorna för vanligt folk

171016

De Gamla Moderaterna är tillbaka. Nu vill de höja hyrorna och öka hushållskostnaderna för vanligt folk och pensionärer.

I helgen tog Moderaterna beslut på sin stämma att de vill införa friare hyressättning i hela bostadsbeståndet. I klartext betyder det att de vill införa marknadshyror, trots att det har belagts gång på gång att det är en dålig idé, som leder till högre hyror men inte till fler bostäder.

I en rapport som SABO tog fram förra året, med hjälp av konsultföretaget Tyréns, kom man fram till att den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter inte är brist på fri hyressättning utan begränsad byggkonkurrens och höga byggkostnader. Ett införande av marknadshyror skulle, enligt rapporten, leda till att en stor andel hushåll kan räkna med hyreshöjningar och fler skulle behöva bostadsbidrag.

Att införande av marknadshyror skulle leda till högre hyror för de allra flesta hyresgäster bekräftades också av finanspolitiska rådets årliga rapport för 2017, som visade att särskilt ensamhushåll och ensamstående föräldrar bör räkna med hyreshöjningar på tusentals kronor i månaden ifall Moderaternas förslag blir verklighet.

Även konsultföretaget Ramböll utredde frågan om marknadshyror 2015 och kom bland annat fram till att ett avskaffande av dagens hyressystem skulle ge en samhällsekonomisk kostnad på minst 2,1 miljarder per år. Totalt skulle hyresgästernas betalning till fastighetsägarna då öka med 17,8 miljarder per år eller 84,2 miljarder under en femårsperiod. Detta skulle dessutom få negativa effekter för svensk ekonomi när hushållens köpkraft och konsumtion kraftigt minskas.

Med förslaget om marknadshyror visar Moderaterna sina rätta färger. De har återgått till klassisk högerpolitik som innebär mindre i plånboken för vanligt folk och mer pengar till rika fastighetsägare. Vi socialdemokrater står upp för en rättvis och växande bostadsmarknad. Vi säger nej till kraftigt höjda hyror och genomför i stället en politik som under mandatperioden lett till rekordhög takt i bostadsbyggandet.

Med knappt ett år kvar till valet blir kontrasten mellan socialdemokratisk och borgerlig bostadspolitik tydligare än någonsin.

Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna
Eva Sonidsson (S), ordförande Socialdemokraterna i Västernorrland och riksdagsledamot