Moderaternas löftessvek går inte att dölja – budgeten missgynnar Norrland

I en debattartikel i ST 11/11 menar riksdagsledamöterna Edward Riedl och Jörgen Berglund (båda M) att maktskiftet gör skillnad i svenskarnas plånböcker. Visst är det så – allra mest får höginkomsttagare som Riedl och Berglund själva, medan lastbilschauffören och undersköterskan får en mindre del av kakan. Det är ett illa dolt försök att dölja de löftessvek denna budget faktiskt innebär. De futtiga 14 öre bensinprissänkningen innebär är långt från de vidlyftiga utfästelser som särskilt M, SD och KD for fram med i valrörelsen. Då handlade det om allt från fem till tio kronor, beroende på vilken dag det var och vilken plats man befann sig på.

Det är också beklämmande att Riedl och Berglund försöker ge sken av att de aldrig stått bakom reduktionsplikten. Sanningen är att Moderaterna röstade för den nuvarande utformningen så sent som 2021. Det är naturligtvis helt i sin ordning att ett parti kan ändra uppfattning, men det är oärligt att låtsas som om enbart de rödgröna partierna stått bakom systemet.

I juni röstade alla partier förutom Sverigedemokraterna för ett nytt, färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag. Några månader senare har Moderaterna bildat regering på Jimmie Åkessons mandat och därefter tvärvänt i frågan. Nu väljer man att behålla det gamla reseavdraget som mest gynnat höginkomsttagare i storstäder. Det nya förslaget baserades på hur långt man har mellan jobbet och bostaden, och det skulle inte spela någon roll om man tar bilen eller tåget till jobbet. Dessa förbättringar har Moderaterna nu valt att säga nej till. Det är beklagligt, men följer den sveklinje den nya regeringen redan etablerat i så många frågor.

Sverigedemokraternas och regeringens budget blir inte bättre av att de fortsätter att gynna de som redan har det gott ställt. I en tid av ökade kostnader vet vi att det drabbar de med små ekonomiska marginaler. Då väljer de att sänka skatten med 10 000 kronor för de som har de högsta inkomsterna.

Vi socialdemokrater har lovat att vara en konstruktiv opposition. Inom några veckor kommer vi presentera vår skuggbudget. Det är onekligen svåra ekonomiska tider, men det var vi också ärliga med i valrörelsen. Vi tänker dock hålla vad vi lovade och satsa på välfärden, klimatet och att bekämpa segregationen. Sverige och Västernorrland förtjänar bättre än svikna löften och bakåtsträvande symbolpolitik.

Malin Larsson (S), Peter Hedberg (S), Anna-Belle Strömberg (S), Peder Björk (S), riksdagsledamöter för Västernorrlands län