När du behöver vård ska du få den

Sedan fullmäktige den 12 maj så har hälso- och sjukvårdsnämnden ett nytt ledarskap. Vi klev in i en tuff och utmanande tid men ett hårt arbete börjar nu visa resultat. Den oro som funnits kring hur vården ska klara av sommaren har minskat, tack vare mycket goda insatser från medarbetare och ledning som tagit ett stort ansvar. Operationsverksamheterna, intensivvården och akutmottagningen/ambulansen kommer kunna ta hand om dig som invånare om det behövs i sommar. Du ska inte vara orolig för att få hjälp när något akut händer.

Att det blivit bättre beror bland annat på att de åtgärder som vi beslutat om ger positiva effekter. Det gäller inte minst den kraftfulla löneökning som vi beslutat om men självklart också att många medarbetare tackat ja till extra ersättning för förskjuten semester.

Men det finns fortfarande utmaningar och några verksamheter har det extra tufft. Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett ett uppdrag om att de brister som är kvar ska rättas till. Det handlar, först och främst, om att säkra alla delar i det akuta omhändertagandet och vidta åtgärder för att hantera identifierade risker. Vi har full förståelse för att det inte alltid är ett enkelt arbete, men det är en nödvändig uppgift.

Vi vet att arbetsmiljön behöver förbättras, personalen ska ha rimliga arbetsvillkor, lön och scheman.

Att nå en tillräcklig bemanning är den tuffaste utmaningen och det beror delvis på att arbetsmiljön helt enkelt upplevs för dålig. Vi vet att arbetsmiljön behöver förbättras, personalen ska ha rimliga arbetsvillkor, lön och scheman. Chefer ska ha rätt förutsättningar för att leda, stötta och utveckla sina medarbetare och allas kompetens ska komma till användning. Det pågår ett stort arbete med att stärka hela vårdlaget och göra Region Västernorrland till en mer attraktiv arbetsgivare.

De viktiga lönesatsningarna är gjorda och en arbetsgrupp där fackliga representanter är delaktiga tittar nu på hur man kan förbättra läget för enhetscheferna inom vården. Det viktiga med våra beslut är att de bygger på långsiktighet. Vi behöver förändra klimatet i Region Västernorrland och för att ta oss hela vägen så måste vi göra det tillsammans. Som region ska vi verka för hela befolkningen och vården ska fungera både förebyggande, nära och akut när det behövs.

Nästan dagligen rapporterar media om brister och faror i vården. Frågan om vi vågar bli sjuka har ställts men trots den oro som media speglar så vet vi att det allra mesta fungerar väl inom vården. Det visar också kvalitetsmätningar, uppföljningar samt statistik, och det är tack vare våra medarbetares insatser för alla västernorrlänningar. Region Västernorrland finns till för dig utifrån ditt behov och du ska kunna lita på att när du behöver hjälp så ska du få den. Det är vårt gemensamma fokus och det kommer vi fortsätta arbeta för varje dag.

Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland