Nio åtgärder för att rädda strömmingen och Östersjön

Jag älskar att fira våra högtider, man samlas tillsammans med sina nära och kära har trevligt och äter gott. Något som man alltid längtar till när en högtid närmar sig är sillen eller strömmingen, vår större ostkustsvariant av sill. Vare sig det är jul, påsk, midsommar eller surströmmingspremiär så kretsar mycket kring olika varianter av denna fisk. Sill och strömming är utmärkt mat som passar bra både till vardag och till fest.

Men senaste året har det varit svårt för oss konsumenter att få tag på vår strömming. Alla minns nog bristen på surströmming ifjol och när butiker ”ransonerade” burkarna så att så många som möjligt skulle kunna köpa surströmming. Något annat jag ofta saknar är böcklingen, den rökta varianten av vår strömming, som förr alltid fanns i butikerna.

Frågan om strömmingens situation har nått oss riksdagsledamöter, framförallt via de kustnära fiskarna som har sin verksamhet utefter våra kuster. Jag hade själv förmånen att tillsammans med länsstyrelsens fiskerikonsulent besöka en av länets kustnära fiskare.

Han hade precis kommit in med dagens strömmingsfångst, här fick jag själv se både hur liten fångsten var men också hur små strömmingarna var. De få strömmingar han hade fått som var av större variant och som är den som går till humankonsumtion var dessutom otroligt magra.

I Miljö- och jordbruksutskottet arbetade vi intensivt i höstas med frågan och i slutet av 2021 lämnade riksdagen nio åtgärder till regeringen gällande fisket och östersjön. Riksdagen vill nu att regeringen agerar för att flytta ut trålgränsen på prov och begränsa trålfisket innanför gränsen.

Regeringen förväntas också verka för en översyn av värnandet av torsk, strömming och skarpsill. Sverige ska vara aktivt i samarbetsorgan, värna det småskaliga fisket, minska regelkrångel vid förädling och vid licensgivning för småskaligt fiske. Mängden storspigg ska ned och mer kunskap om vattenkraften ska inhämtas. Riksdagen vill nu också se en ökad jakt på säl och skarv.

En ytterligare möjlig åtgärd som vi nämner i betänkandet är att begränsa det storskaliga trålfisket efter strömming/sill på vissa platser och tider. Detta är ett förslag som de kustnära fiskarna efter Norrlandskusten själva också lyft till oss politiker. För att kunna värna ett levande kustnära samhälle och miljö så har vi nu också både kongressbeslut och beslut i riksdagen med oss om att verka för en kraftig minskning av antalet skarv. Detta är viktigt då skarvens antal ökar snabbt och ställer till med stora bekymmer för det svenska fiskebeståndet, vår havs- och kustmiljö samt för turistnäringen

Om traditionerna ska kunna fortsätta och vi ska kunna ha våran strömming och sill på bordet så krävs det att vi ser till att ha ett långsiktigt hållbart fiske inte minst här i Östersjön. Det är något vi socialdemokrater har tagit fasta på, både på vår kongress i höstas och i det dagliga arbetet. Vi kommer fortsätta arbeta för starka fiskebestånd, levande vatten och levande kustsamhällen.

/ Malin Larsson (S), riksdagsledamot för Västernorrland.