Nu levererar vi på ännu ett av våra vallöften!

Foto: Martina Huber /Socialdemokraterna

Inför valet 2018 lovade Socialdemokraterna Västernorrland att stärka vården för våra äldsta invånare. Vi lovade att förbättra tillgängligheten och stärka den nära vården, inte minst våra hälsocentraler.

Nu genomförs förslag för att stärka just dessa områden, genom att öka nivån på ersättningen för läkarmedverkan på kommunernas särskilda boenden med 3200 kr, från 704 kr per plats till 3900 kr. Beslutet togs på Vårdvalsutskottets möte.

-För att de äldre ska få den bästa vården så nära så möjligt behöver vården komma dit där de är, och det är bland annat på de särskilda boendena i kommunerna. Vi behöver bli bättre på att ta hand om de med de största behoven där de finns. Det här är ett konkret och praktiskt förslag om hur nära vård kommer fungera, säger Desislava Cvetkova, som representerar Socialdemokraterna som vice ordförande i Vårdvalsutskottet i Region Västernorrland.

Totalt har vi tillfört 90 miljoner kronor till primärvården, bland annat för gruppen äldre och för barn och unga

 

I länet finns det över 3000 platser på särskilda boenden, så kallade äldreboenden, så den totala satsningen blir 10 miljoner kronor. Det här är inte första gången under perioden som vi gör en extra satsning på primärvården.

-För att få en vård som fungerar även kommande år behövs det mer resurser till den primära vården. Det ska vara enkelt att få kontakt och att få inte bara behandlade vård utan också förebyggande insatser. Här är vår satsning på preventionssamordnare viktig, och förbättringarna kring digitala vägar in till vården som redan gjorts och där nya tillägg kommer hela tiden, säger Siw Sachs, som är ledamot för Socialdemokraterna i Vårdvalsutskottet för Socialdemokraterna.

 

Just nu genomför 1177.se ett projekt där man erbjuder kontakt via chatt alla dagar i veckan mellan kl. 08 och kl. 16. Genom chatten får patienten kontakt med en sjuksköterska som kan lotsa vidare till rätt vårdnivå direkt. Det minskar telefonköerna och ger mer kvalitativa bedömningar snabbare och tidigare i kedjan.

-Nu vill vi fortsätta med ytterligare förbättringar. Ett beslut som snart blir genomfört är att öppna en enkel väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Ett annat är förbättrad samordning med kommunerna, som det samarbete vi har med hemtjänsten, hemsjukvården och den kommunala äldreomsorgen i Liden/Indal tillsammans med Sundsvalls kommun. Ett tredje exempel är arbetet i Kramfors och Sollefteå med hemmonitorering och piloten med ”doktorn på sängkanten”. Vi är övertygade om att det i varje verksamhet finns många förslag och idéer för hur vår gemensamma välfärd kan stärkas, men nu behövs det resurser och tid så att de också kan bli verklighet, i samskapande med de individer som berörs, säger Elina Backlund Arab, som är ordförande i Välfärds- och samverkansutskottet och representerar Socialdemokraterna som vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.