Nu skärper vi straffen för grova vapenbrott

171120


Tryggheten i Sverige ska öka. Därför investerar vi i fler poliser, fler tulltjänstemän och fler åklagare. För oss socialdemokrater går det före stora skattesänkningar för dem som tjänar mest. Samtidigt skärper vi straffen för många grova brott.

Kampen mot den organiserade brottsligheten ska vara kompromisslös. För att klara de utmaningar polisen står inför tänker vi öka antalet polisanställda med 10 000. Men det räcker inte med fler poliser. Det krävs också skärpta lagar för att stävja kriminaliteten. Nu skärper vi straffen för ett antal vapenrelaterade brott. Syftet med lagändringarna är att minska antalet illegala vapen och handgranater i samhället och förhindra dödligt våld.

Från och med 1 januari 2018 skärper vi straffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Minimistraffen fördubblas till två år, vilket innebär automatisk häktning. Tidigare kunde den som begick ett grovt vapenbrott släppas samma dag i väntan på rättegång. Det sätter vi nu stopp för. Straffhöjningen innebär också en möjlighet att använda exempelvis hemlig avlyssning vid misstanke om brott.

Automatisk häktning skickar en tydlig signal till dem som beväpnar sig. Grips du kommer du inte ut i friheten förrän du sonat dina brott. Vi skärper också minimistraffet för synnerligen grova vapenbrott, från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Vi är också beredda att skärpa straffen ytterligare.

Det finns inga ursäkter för att beväpna sig och skjuta mot andra människor. Den typen av beteende kan aldrig ursäktas utan måste kraftfullt bekämpas. Samtidigt måste vi också bekämpa den sociala utsatthet och segregation som i allt för många fall blivit en grogrund för kriminalitet. Inte minst måste vi förhindra att unga rekryteras och utnyttjas av kriminella gäng.

Vi behöver både och. Både kompromisslös kamp mot den organiserade brottsligheten – och kraftfulla insatser mot brottens orsaker. Både hårdare straff och fler poliser – och investeringar i skola, välfärd och i att alla som kan jobba ska jobba. Investeringar i ökad trygghet måste därför gå före skattesänkningar för dem som tjänar mest.

Helene Petersson, gruppledare för S i justitieutskottet
Eva Sonidsson, riksdagsledamot och ordförande i Socialdemokraterna Västernorrland