Nytt år, nya möjligeter

Nytt år, nya möjligheter. Nytt år, nya utmaningar. Nytt år, nya problem och svårigheter. Man kan välja att se på livet och tiden på olika sätt, mycket ligger väl i betraktarens öga.

Efter att ha lyssnat på årets första partiledardebatt känns det som om de flesta av riksdagspartiernas ledare mestadels ser problem och svårigheter i starten på det nya året.

Egentligen var det bara en av dem, statsminister Stefan Löfven (S), som också lyfte fram utvecklingens positiva tecken. Fattigdomen i världen minskar, utbildningsnivån stiger. I Sverige uppmäts OECD:s högsta sysselsättning, ungdomsarbetslösheten sjunker, skolresultaten (kanske) har vänt.

Visst, det finns många skäl att känna oro. För vad varierar nog från individ till individ. Det internationella läget, säkerhetspolitiken i vår omvärld ger anledning till oro. De fruktansvärda grymheterna i Syrien, Irak, Jemen och Afghanistan fortsätter.

I Sverige ser vi gängkriminalitet som breder ut sig, vi ser problemen med polisens nya organisation och resurser. Vi ser brister i hälso- och sjukvården runt om vårt land, vi har Europas mest ojämlika skola. För egen del ser jag med oro på att de jobb som unga i dag får riskerar att leda till ohälsa genom vidriga anställningsvillkor, krav på lägre löner. Jag förstår den oro som många äldre känner när de tvingas leva på pensioner som är helt otillräckliga.

Kort sagt jag oroas över de klyftor jag ser växa fram, ett Sveriges som dras isär. Det är den utveckling med ökade klyftor och politiskt utanförskap som vi ser resultatet av i Storbritannien och USA. Stora utmaningar väntar i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Italien. Till detta en ur demokratisk synpunkt helt oacceptabel utveckling i Polen och Ungern. På gränsen till Europa ser vi med fasa på det som händer i Turkiet.

Just därför är viktigt att vi också ser det som är positivt och som gör att vi kan påverka utvecklingen. Det finns en hel del saker som inger hopp. Landets ekonomi är åter stark, 2016 ger preliminärt ett överskott på 85 miljarder.

Sysselsättningen fortsätter att öka, den är den högsta som uppmätts i något OECD-land. Ungdomsarbetslösheten sjunker, men är fortfarande alldeles för hög. Sverige bedöms ha ett av världens mest innovativa företagsklimat. Fler företag återvänder och flyttar tillbaka verksamhet till Sverige. Näringslivets prognoser för det kommande året är oerhört positiva.

Om nu tillvaron är så oroande och dyster som de borgerliga partiledarna målade den i riksdagsdebatten, då behövs mer av samarbete och samverkan, inte mer av konflikter och motsättningar. Då gäller det att använda våra resurser, bland annat statens starka finanser, till att forma en politik som används till ett gemensamt samhällsbygge, för alla, i hela landet. Fortsatta satsningar på den gemensamma välfärden, ökade investeringar i utbildning, i infrastruktur, konkret innehåll i en del av landsbygdskommitténs förslag, så kan vi vända utvecklingen.

Jag tror på framtiden, god fortsättning!

Ingemar Nilsson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland