Om skolan – Malin Larsson

I början av sommaren, när sommarlovet hade börjat för våra skolelever, skrev jag i min krönika om alla de utredningar som var på gång inom skolområdet och att jag såg framemot höstterminen när dessa skulle diskuteras.

Nu är vi här och i spåren av dessa utredningar har skoldebatten dragit igång på allvar. Det är viktiga frågor som diskuteras, skolan är så otroligt betydelsefull och skolan ska lägga en god grund för våra barns liv. Det är genom skolan vi kan minska klyftorna i vårt samhälle. Det är genom utbildningen vi lägger grunden för ett starkt och jämlikt samhälle.

En av utredningarna jag nämnde då var utredningen Likvärdighetsutredningen som Björn Åstrand var särskild utredare för. Han har tagit hjälp av en rad duktiga forskare. Utredningen är mycket noggrann gjord och har varit ute på remiss fram tills 30 november. Nu tar det viktiga arbetet för regeringen vid med att arbeta fram ett förslag. Nu är det upp till oss politiker att åtgärda bristerna i dagens skolsystem. Det svåra i arbetet är att skapa en majoritet i Sveriges riksdag för att rätta till problemen.

Oavsett vad man tycker om det skolsystem vi har, så har vi idag ett skolsystem med ovanligt stort gap mellan hög- och lågpresterande elever. Ett gap som ökat de senaste tre decennierna med det decentraliserade och marknadsstyrda skolsystem vi haft under den tiden. Så är det och det kan man inte blunda för.

I dagens dåligt fungerande skolsystem har vi både segregation och bristande likvärdighet. Detta grundar sig i att det är stora skillnader mellan skolor när det gäller ekonomiska resurser, personella resurser och elevsammansättningen. En av de viktigaste resurserna i skolan är eleverna, vilka elever man har och hur de sätts samman. När de ekonomiska resurserna, kompetensen och eleverna är så olika fördelade som de är i Sverige så uppstår gapet vi ser och vi får denna ojämlika skola.

Sverige är också tyvärr världsunikt när det gäller att privatägda skolor som finansieras med våra gemensamma skattepengar får dela ut vinster helt obegränsat. Detta system har lockat till sig riskkapitalbolag, börsbolag och fonder som ser fantastiska möjligheter att göra vinst, vilket är deras uppdrag. Men det är inte skolans uppdrag och skolan ska inte vara till för dessa utan för våra barn.

Nu har vi en gedigen utredningen på bordet, en utredning som har lagt flera bra förslag för att åtgärda bristerna i dagens skolsystem och debatten är igång. Det är också glädjande att det finns en bredd i debatten och att många inom professionen finns med och delar med sig av sina erfarenheter och åtgärdsförslag. Jag hoppas att alla partier lyssnar på dessa, på utredaren och på forskarna istället för de starka ekonomiska intressen som nu bedriver lobbyverksamhet för att bevara det orimliga system som gäller idag.

/ Malin Larsson, Socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland