Omanovic lyfter frågan om Luftfartsverkets beslut att flytta jobb till Stockholm

PRESSMEDDELANDE                                           

Riksdagsledamot lyfter frågan om Luftfartsverkets beslut att flytta jobb till Stockholm

Riksdagsledamot Jasenko Omanovic (S) ställer en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson (S) om Luftfartsverkets beslut att stänga fem flygledartorn och sköta flygledningen på dessa platser från Stockholm. Omkring 50 medarbetare i Kiruna, Östersund, Umeå Visby och Malmö berörs. I Västernorrland har Luftfartsverket redan genomfört denna förändring då flygledningen på Örnsköldsviks flygplats sköts från Sundsvall.

–          Jag blev givetvis upprörd när jag fick kännedom om Luftfartsverkets beslut om ytterligare fem flyttar från olika orter runt om i landet till Stockholm. Det här är en fråga, inte bara för Norra Sverige utan för hela landet. Därför väljer jag att ställa denna fråga till infrastrukturministern, säger Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot Västernorrland.

Regeringen har sedan den tillträdde haft en ambition om att statens myndigheter och bolag ska finnas närvarande i hela landet. Luftfartsverkets beslut går alltså i motsatt riktning. Fördelarna med flytten skulle vara samordningsvinster i Stockholm enligt styrelsen. Jobberbjudanden utlovas från ledningen till de medarbetare som drabbas på de fem orterna. Jasenko är skeptisk och menar att detta inte löser problemet med flytten till Stockholm:

–          De jobb som nu försvinner är högkvalificerade jobb som behövs för att vi ska få en dynamisk arbetsmarknad i norra Sverige. Men det är också viktigt för att hela Sverige ska leva. Att vi från politiskt håll ihärdigt jobbar för ökad statlig närvaro i hela landet. För att skapa fler arbetstillfällen, inte färre. Och för att öka möjligheterna att bo och verka där en själv vill.

 

För ytterligare frågor och kontakt:

Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot Västernorrland, 070-238 47 55