Omanovic (S): ”Hela befolkningen är som ett lag som måste spela samman för att nå toppen”

I detta fotbolls-VM som har pågått i ett antal veckor har många stora stjärnor lämnat mästerskapet, Argentinas Messi och Portugals Ronaldo är två utav dem. Däremot har det gått bra för Sverige. Man kan inte bygga ett lags framgångar på en spelares framgång, om man vill nå enda upp till toppen.

Det är samma som när man bygger ett land. Det går inte att nå toppen med några få personers framgångar. Hela befolkningen är som ett lag som måste spela samman för att nå toppen. Kroatiens landslag har också gått långt i VM. I Kroatien är man så klart stolta, liksom vi hemma i Sverige är stolta över våra grabbar. Men på nationaldagen i Kroatien har en del utspel både från staten och kyrkan rört upp en del känslor. Det var nämligen frågan om den stora befolkningsutflyttningen från landet som uppfattades som ett svek mot det egna landet. Det följdes upp, som i alla demokratiska länder, med öppna debatter. Där kom det fram att situationen ledde till arbetskraftsdeficit och att det enda landet som man vanligtvis brukade hämta arbetskraft ifrån, Bosnien-Hercegovina, har ”torkat ut”. Kritiker menar att man inte har någon migrations- och invandringspolitik, samt svag socialpolitik och därför blir konsekvenserna så stora när egna nyutbildade ungdomar börjar röra på sig ut i världen. Saken kompliceras ännu mera med en EU-rapport som visar att detta fantastiskt vackra land, som har en enorm utvecklingspotential, har blivit EU:s näst fattigaste land.

Jag tänkte genast på debatten som vi har här hemma i Sverige. En misslyckad integration och den sämsta sysselsättningsgraden av utlandsfödda i hela EU, som en del SD debattörer vill påstå att vi har… Faktum är det att vi inte alls är så dåliga på att integrera folk på den svenska arbetsmarknaden som deras propagandaapparat vill påstå.

SCB:s rapport om sysselsättning i landet visar att för första kvartalet i år har 986 000, nästan en hel miljon, utrikesfödda som är bosatta i Sverige haft jobb.

Det är nästan var femte person på den svenska arbetsmarknaden som invandrat till Sverige från ett annat land. Det är en ekonomisk tillgång och det är det som möjliggör tillväxten i Sverige. Det är bland annat det som gör skillnad mellan de fattiga och rika länderna i Europa. Dessutom blir det ingen katastrof när våra ungdomar ger sig ut i världen för att jobba eller utbilda sig, snarare så blir även det en tillgång för Sverige. Detta kommer inte av sig självt och såklart att vi i Sverige fortfarande har jobb att göra när det gäller integrationen. Vi socialdemokrater står för en politik som handgripligen ser till att människor gör sina plikter och har sina rättigheter. En integration behöver såklart en samhällsinsats från början innan den nyanlände får jobb på arbetsmarknaden.

Trots den stora flyktingströmmen 2015 har vi lyckats korta av denna tid och nästan halverat den. Det gjorde vi bland annat med hjälp av snabbspår. Vi har snabbat på och kortat av alla led i introduktionen till en del bristyrken. Där har vi använt nyanländas kunskaper för att fylla det arbetskraftsbehov som svenska företag har haft.

Arbetslösheten är en utav de största fienderna för oss socialdemokrater. Kraven på arbetsmarknaden förändras och behoven lika så, därför kräver kampen mot arbetslösheten ett nytt tänkande. Men en sak förblir oförändrad, lämnar man några efter så bygger man samhällsproblem för framtiden.

Kampen mot arbetslösheten bygger man inte bort med att satsa på några få. Det är som ett lagspel, man får se till att hela laget bidrar, annars får man packa hem som Argentina och Portugal gjorde i VM. Det vill vi inte, vi vill att Sverige ska vara ett starkt samhälle och för det behövs vi alla.

Jasenko Omanovic (S)
Riksdagsledamot