Ombud till Socialdemokraternas partikongress den 3 – 7 november från Västernorrland

Socialdemokraterna i Västernorrland har valt vilka personer som ska vara ombud vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls torsdag till söndag, 3 – 7 november 2021, på svenska mässan i Göteborg.

Valet har genomförts digitalt och med brevröstning som komplement, ungefär hälften av rösterna lämnades elektroniskt och hälften genom brev. Valkretsarna har varit sju och omfattat respektive arbetarekommun.

Sammanlagt är det 916 personer deltagit i valet och som röstat fram kongressdelegationen som ska representera Socialdemokraterna i Västernorrland. Av dessa var 3 % brevröster.

Det konkreta arbetet i ombudsdelegationen kommer att påbörjas när handlingarna till kongressen bli tillgängliga den 22 september.

Valda ombud

Följande personer är vald till ombud i de olika valkretsarna.

Härnösand

Nina Skyttberg                                          50 röster

Krister Mc Carthy                                     38 röster

Kramfors

Malin Svanholm                                        47 röster

Thomas Näsholm                                      37 röster

Sollefteå

Jack Åkerlund                                            32 röster

Sundsvall

Niklas Säwen                                            183 röster

Lisa Tynnemark                                        171 röster

Annika Söderberg                                     114 röster

Christina Nordenö                                    113 röster

Jeanette Hedlund                                      99 röster

Timrå

Johan Engström Lockner                          61 röster

Ånge

Jan Filipsson                                             52 röster

Örnsköldsvik

Carolina Sondell                                      135 röster

Anna-Belle Strömberg                           91 röster

Anna Sundberg                                        87 röster

Emil Nordfjell                                         73 röster