Ombuden till partikongressen är valda

Valda ombud till den Socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 8 ? 12 april 

Socialdemokraterna i Västernorrland har valt vilka personer som ska vara ombud vid partikongressen i Göteborg 8-12 april.

Valet har genomförts med brevröstning och elektroniskt, ungefär hälften av rösterna lämnades elektroniskt och hälften genom bre. Valkretsarna har varit sju stycken och omfattat respektive arbetarekommun.

Sammanlagt är det 1474 personer som deltagit i valet och som röstat fram kongressdelegationen som ska representera Socialdemokraterna i Västernorrland.

I början av nästa år påbörjas arbetet för ombuden inför kongressen 8 ? 12 april 

Följande är valda att representera Socialdemokraterna i Västernorrland

Nylund Sara,   Härnösand

Strömqvist Elisabet, Härnösand

Näsholm Thomas, Kramfors                                                           

Hedberg Peter, Kramfors                                   

Sahlén Jan, Kramfors

Åberg John, Sollefte?                                           

Sjölund Mikael, Sollefte?     

Hansson Bodil, Sundsvall                                    

Säwén Niklas, Sundsvall                                                                   

Lööf Lisa, Sundsvall                                                                            

Bjerkås Jenny, Sundsvall                                                                  

Ulander Åsa, Sundsvall

Evert Charlotte, Timr?                                        

Lövgren Erik, Ånge

Strömberg Anna-Belle, Örnsköldsvik             

Nylén Per, Örnsköldsvik         

Sundberg Anna, Örnsköldsvik                          

Park Kristoffer, Örnsköldsvik

 

Avgivna, godkända och ogiltiga röster

röster kongressen

För mer information

Stefan Wikén

070 – 365 90 55

[email protected]