Omtvistat mobilförbud i skolan

Efter januariavtalet som ledde till att vi fick en regering på plats kan vi nu äntligen ta tag i och arbeta med de frågor vi står för och gick till val på.

Stor uppmärksamhet senaste veckorna har förslaget om lagstiftning kring mobilförbud i skolan fått. Helt ärligt är det kanske inte ett förslag som jag direkt brunnit för.

När jag besökt skolor har jag upplevt att lärare hanterat frågan på ett föredömligt sätt, utan förbud, men uppenbarligen har det inte fungerat överallt.

En del i den nationella planen för studiero och trygghet som vi vill genomföra innefattar ett införande av mobilförbud i grundskolans klassrum. För detta finns en bred politisk samsyn i riksdagen, och är en av de punkter Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om i januariavtalet.

En jämlik skola som ger varje barn en god start i livet var en del Socialdemokraternas valmanifest inför höstens riksdagsval.

Var tredje elev upp i årskurs 9 har uppgett att de inte har studiero i sina klassrum. Det påverkar så klart kunskapsresultaten genom ökad stressnivå för de drabbade eleverna.

Vi socialdemokrater menar att varje elev har rätt till stöd i skolan och en arbetsmiljö präglad av lugn och ro. Med varje elev menar vi alla, de som ligger före, de som hänger med och de som halkat efter.

Det har kommit reaktioner från skola, elever och allmänhet, flera är positivt inställda till förslaget, andra ser farhågor.

Jag vill poängtera att ett kommande mobilförbud inte innebär totalförbud mot mobiler inom skolans väggar. Rektorer och lärare ska självklart ha möjlighet att besluta om undantag då ett särskilt syfte med användande finns. Likaså kommer hänsyn tas till elever som behöver sina mobiler, eller smarta enheter, som särskilda hjälpmedel.

Digitala verktyg i undervisningen blir mer och mer en självklarhet och med avgiftsfri skola så ska inte eleverna själva stå för kostnaderna för digitala hjälpmedel, det är något som skolorna ska tillhandahålla.

Olika lärprogram och digitala verktyg används flitigt av skolorna idag. Förbud mot privata mobiler under lektionstid betyder inte att eleverna ska bli avskurna den digitaliserade världen, men det kan bidra till lugn och ro i klassrummet.

Kristina Nilsson