Oseriösa arbetsgivare måste stoppas – skurkföretag har ingen plats i Sverige

Svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas med kraft.

Vi socialdemokrater fortsätter att agera för att bekämpa den arbetslivskriminalitet och osunda konkurrens som finansierar grov organiserad brottslighet i Sverige.

Det handlar om högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och ökad samverkan mellan myndigheterna.

Fusk och brottslighet är ett allt större problem i arbetslivet. Det kan röra sig om oseriösa arbetsgivare som lurat anställda på lön. Om arbetare som bor i chefens kalla källarplan och tvingas betala ockerhyror för detta. Byggarbetare som fått allvarliga skador men där chefen varit mer mån om att sopa undan spåren än att hjälpa personen som skadats. Detta måste stoppas.

Regeringen har under den senaste mandatperioden vidtagit åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Polisen har fått större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där problemen med illegal arbetskraft är stora. Ett nytt brott, människoexploatering, har införts i brottsbalken för att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av människor. Maxbeloppet för företagsboten har höjts från årsskiftet, från tio miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Åtta myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, har fått ett regeringsuppdrag att arbeta tillsammans med kontroller mot osund konkurrens.

Över 2000 myndighetsgemensamma kontroller genomfördes under förra året. Arbetet gav resultat. Drygt ett av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Och över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats.

Det är dock uppenbart att fortsatt arbete krävs. Nyligen fick en utredare i uppdrag att utvärdera och ta fram förslag om hur myndigheternas samarbete mot arbetslivskriminalitet kan fungera ännu bättre i framtiden. Svenska villkor och löner ska gälla i Sverige.

Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på den svenska arbetsmarknaden.

Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister

Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland, ledamot i finansutskottet