På jägarnas sida

Det ska inte råda något tvivel om att Socialdemokraterna står på jägarnas sida. När det efter ett regeringsbeslut väntar förändringar kring Viltvårdsfonden är det viktigt att understryka att medlen fortsatt ska gå till jakten och viltvården och ingenting annat. Vi tror det är fullt möjligt att fortsätta den fina samverkan som vi har mellan jägarkåren och myndigheter, även om Naturvårdsverket får i uppdrag att upphandla delar av ansvaret för jakt och viltvård.

Människan har jagat djur och haft dem som en naturlig del av vår diet sedan urminnes tider och det kommer vi att fortsätta att göra. Både därför att viltet är god och klimatsmart mat, men också för att jakten fyller en viktig funktion i samhället.  För att förebygga trafikolyckor och skador för jordbruket och i skogen.

Vi Socialdemokrater tycker att det nuvarande upplägget för Viltvårdsfonden där Svenska Jägareförbundet leder delar av jakten och viltvården har fungerat bra. Så ska det fortsätta vara, fast nu i lite annan form. Sverigedemokraterna har spridit oro kring att detta skulle innebära att jaktmotståndare ska få stöd ur viltfonden. Så är inte fallet. Det som sker är att Naturvårdsverket nu får i uppdrag att upphandla det som civilsamhället tidigare ansvarat för såsom trafikeftersök, klövviltsförvaltning och viltinventering. Här har Svenska Jägareförbundet tidigare tagit ett viktigt och stort ansvar. De är en rikstäckande organisation med ovärderlig kompetens, hög trovärdighet och starka band med jägarkåren och kommer ligga bra till om de lägger anbud vid kommande upphandlingar. Vi tror att det är fullt möjligt att både följa regler kring upphandling och utvärdering och att ha fortsatt fin samverkan mellan myndigheter och jägarkåren.

Svenska Jägareförbundet kommer i och med regeringens beslut garanteras pengar ur Viltvårdsfonden genom ett flerårigt organisationsbidrag, något de länge efterfrågat. Organisationsstödet till Jägareförbundet kommer att betalas ut av regeringen och det uppdrag som nu getts till Naturvårdsverket ska utvärderas och redovisas till regeringen senast den 31 december 2023

Vi Socialdemokrater vill att jakten ska fortsätta vara en folkrörelse och att jaktbesluten ska fattas så nära de berörda som möjligt. Systemet med länsstyrelse och Viltförvaltningsdelegation är något vi tror på och vill bygga vidare på. I stället för centralisering och förstatliganden som Moderaterna och Sverigedemokraterna driver vill vi Socialdemokrater stärka den lokala förankringen i viltförvaltningen.

I ett svårt parlamentariskt läge ska det synas att Socialdemokraterna är det regeringsparti som står på jägarnas sida och pengarna ur viltfonden ska trotts att vissa delar nu ska upphandlas fortsättningsvis ska gå till jakten och viltvården.

Malin Larsson (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Isak From (S), ordförande S Västerbottens län, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott