Populisterna hotar demokratin

Med Trump USA, Erdo?an i Turkiet, brexit i Britannien, flyktingkrisen och vår egen Jimme Åkessson väcker återigen funderingar om demokratins värde.  

Vad och för vem är demokratin? Är alla medborgare i en demokrati demokrater? Går den att utnyttja? Vem försvarar den?

Det är frågor som inte alla gånger är lätta att svara på, men några fasta punkter i en demokrati måste vi ha. Dessa punkter är som fyren för sjömannen, signalen som orienterar dig om du inte ser vart du är på väg. 

Alla människors lika värde, allas likhet inför lagen, varje människa rätt till sin egen kropp, rätten att utöva religion är några av de grundläggande rättigheterna i samhälle.

Eftersom människan har den centrala rollen i en demokrati kräver den ständiga ansträngningar av människan.

Samhällsutvecklingen leder till bättre kunskap och detta leder i sin tur att vi omprövar vår bild av omvärlden.

Homosexualitet klassades bara för några decennier sedan som en sjukdom. För inte så länge sedan ansåg man att en kvinna inte kunde bli våldtagen i ett äktenskap, eftersom hon var gift med förövaren.

Men utvecklingen ger oss ny kunskap och vi blir mera demokratiska.

I ett samhälle finns även traditioner ? och rättigheter för medborgare att utöva och vårda dessa utan att för den skull påtvinga andra dessa.

Däremot är traditioner något mycket viktigt för oss alla även utifrån ett samhällsperspektiv. Till exempel är den svenska kräftskivan både viktig för vår arbetsmarknad och vår import.  Surströmmingen har blivit en exportvara!

Traditioner, till skillnad från demokratin, kan ge oss igenkännande, gemenskap och exklusivitet. Traditioner brukar ligga oss ganska varmt om hjärtat och är något vi absolut inte vill vara utan ? men har också blivit måltavla för politisk populism både hemma i Sverige och runt om i världen.  

Vi har en bild av våra traditioner som oförändeliga, bevarade i sitt ursprungliga skick. Därför är det väldigt enkelt och effektivt för populister att utmåla dessa traditioner som hotade v förändring. Efter ett tag behövs inte mer än att Gina Dirawi blir julvärd i SVT för att starta larmet om ?hotet mot det svenska samhället?.

Ser vi oss om i världen märks många fler exempel. Inför folkomröstningen i Storbritannien dominerade populismen, i det amerikanska presidentvalet riskerar det att ta över. 

Demokratin kommer aldrig att vara en genväg till bättre samhälle. Demokrati kräver en ansträngning av dig och mig, av oss för att kunna garantera ditt och mitt människovärde, för att du och jag ska äga våra egna kroppar, för att vi ska stå lika inför lagen, för att utvecklas tillsammans med vårt samhälle och våra traditioner.

Populismen lovar fixa samhällsutmaningar med enkla lösningar, genvägar som att bygga en mur längs gränsen, förbjuda en religion eller bränna ner ett flyktingboende. Sådana genvägar har aldrig lett till ett hållbart samhälle.

Demokratin kräver att jag kan se mig när jag tittar på dig och dina rättigheter. Om man klarar av det då är demokratin säkrad.