Privata sjukförsäkringar riskerar den jämlika vården

I vårt gemensamma samhälle har vi en gemensamt finansierad sjukvård. Den ska finnas där för oss alla när vi behöver vård. Men den principen riskerar att falla om vi inte sätter stopp för utvecklingen med privata vårdförsäkringar som tränger sig före i kön.

Den största utmaning som hälso- och sjukvården har just nu är bristen på personal för att utföra den vård som var och en av oss har rätt till utifrån behov. Ju fler som köper sig före i kön, desto mindre personal finns det kvar att bedriva vår gemensamt finansierade vård. Desto mindre utrymme finns det för att ge vård efter behov. Och vård ska ges efter behov, inte efter storleken på din plånbok.

Vi står inför ett vägval. Vi kan skydda vår gemensamma hälso- och sjukvård eller låta den raseras av de privata sjukförsäkringarna som väljer bort de som behöver vården mest. För Socialdemokraterna är ett av våra viktigaste mål att återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

Därför vill vi lagstifta så att ingen patient ska knuffas längre ner i kön för att någon annan som kan betala får gå före. Sjukvården är ingen marknad, privata vårdgivare som vill komma åt våra skattepengar ska inte få välja bort patienter för att de kan tjäna mer pengar på att vårda någon annan.

Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot

Sara Nylund (S), vice ordförande regionstyrelsen Region Västernorrland